Daily Archives: 29. маја 2018.


Упутство за полагање пријемног испита за упис у одељење за обдарене ученике у филолошкој гимназији

 1. Пријемни испит ученици полажу из два дела и то:
 • српски језик и књижевност – 2.6.2018.
 • енглески језик – 3.6.2018. године

од 1000 до 1200. Ученици треба да буду у школи у 915. За време трајања испита у Школи је забрањено присуство осталим лицима.

 1. У холу Школе (на огласној табли код главног улаза) и на вратима учионица у којима се одржава пријемни испит биће истакнут списак ученика као и распоред седења.
 2. Ученици морају код себе да имају ђачку књижицу са фотографијом (овереном печатом) и хемијску оловку.
 3. Ученици могу да понесу и флашицу воде, графитну оловку и гумицу.
 4. Мобилни телефони су забрањени. Ученици су у обавези да их одложе пре почетка пријемног испита на за то предвиђено место у учионици.
 5. Резултати пријемног испита биће истакнути у холу Школе у понедељак 4.6.2018. године у 1000. Због заштите података о личности резултати не могу бити објављени на сајту Школе.
 6. Учесник Конкурса може да поднесе приговор на резултат пријемног испита (канц.бр. 44 – секретар Школе) – 07. 6. 2018. године (четвртак), од 800 до 1600 сати. Образац за приговор се добија од секретара Школе.

 8. 6. 2018. године (петак), од 900 до 1100 сати – Разматрање поднетих приговора (учионица бр.7)

 8. 6. 2018. године (петак), до 1200 сати – Коначни резултати пријемног испита биће објављени у холу Школе.


Упутство за полагање пријемног испита за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

 

 1. Пријемни испит ученици полажу 2.6.2019. године од 1000 до 1200 у Техничкој школи. Ученици треба да буду у школи у 915. За време трајања испита у Школи је забрањено присуство осталим лицима.
 2. У холу Школе (на огласној табли код главног улаза) и на вратима учионица у којима се одржава пријемни испит биће истакнут списак ученика као и распоред седења.
 3. Ученици морају код себе да имају ђачку књижицу са фотографијом (овереном печатом) и хемијску оловку.
 4. Ученици могу да понесу и: флашицу воде и прибор за рад – лењир, троугао, угломер, шестар, графитну оловку, гумицу и калкулатор са основним рачунским операцијама (сви други калкулатори нису дозвољени за коришћење). Не може се користити калкулатор на мобилном телефону.
 5. Мобилни телефони су забрањени. Ученици су у обавези да их одложе пре почетка пријемног испита на за то предвиђено место у учионици.
 6. Резултати пријемног испита ће бити истакнути на сајту школе, при чему ће уместо имена и презимена ученика бити наведен њихов индентификациони број, Резултати пријемног испита биће истакнути и у холу Школе у понедељак 3.6.2019. године у 800
 7. Учесник Конкурса може да поднесе приговор на резултат пријемног испита (Трг Републие број 5, канцеларија бр. 25 – секретар Школе) – 06. 6. 2019. године (четвртак), од 800 до 1600 сати. Образац за приговор се добија од секретара Школе.

7. 6. 2019. године (петак), до 1200 сати – Коначни резултати пријемног испита биће објављени у холу Школе а и на сајту.