Monthly Archives: јануар 2017


Информације о упису ученика на факултете и високе школе

Информација о праћењу резултата ученика са пријемних испита на факултетима и високим школама има за циљ да покаже резултате рада Школе, а садашњим ђацима и њиховим родитељима којима одлука о упису тек предстоји, може користити као орјентација у избору будућег занимања.

Школске 2015/16. године четврти разред Гимназије у Смедереву завршило је 184 ученика, од тога 61 друштвено-језичког, 101 природно-математичког смера и 22 ученика филолошког одељења. Даље школовање је наставило 176 ученика или 95,65% од укупног броја ученика који су завршили Гимназију. Факултет је уписало 163 ученика (88,56%), а високе школе 13 или 7,07%. Након завршене Гимназије 8 ученика (4,35%) није наставило школовање. У поређењу са претходном школском годином, пар процената је више наставило школовање ове школске године.

Детаљније информације о упису можете прочитати ОВДЕ.