Кабинети


Школа је добро опремљена и за свој рад користи 16 учионица опште намене, 8 кабинета – физички са лабораторијом, хемијски са припремном просторијом, биолошки, кабинет за стране језике, 2 кабинета за информатику и рачунарство, затим богату библиотеку, блок просторија за физичко васпитање, свечану салу, просторију за Клуб ученика, за редакцију школског листа „Очима младих“, за документацију о раду школе и канцеларије – директора, наставника, стручних сарадника и административна.

Leave a comment