Monthly Archives: август 2022


ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Школска година почиње 1.9.2022. године. У септембру први и трећи разред наставу похађају преподне а други и четврти поподне. 1.9.2022. године одељењски старешина има прва два часа код одељења првог разреда и први час у осталим одељењима. У наставку су дати распореди часова за обе смене, списак ученика првог разреда по одељењима, распоред по учионицама… Све остале информације и потребна разјашњења ученици ће добити од одељењског старешине. 

ОДЕЉЕЊА ПРВОГ РАЗРЕДА – СПИСАК УЧЕНИКА

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ПРВИ И ТРЕЋИ РАЗРЕД – ПО ОДЕЉЕЊИМА

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ДРУГИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД – ПО ОДЕЉЕЊИМА

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ПРВИ И ТРЕЋИ РАЗРЕД – НАСТАВНИЦИ

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ДРУГИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД  – НАСТАВНИЦИ

РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО УЧИОНИЦАМА

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

СКИЦА ГИМНАЗИЈЕ – ПРИЗЕМЉЕ

СКИЦА ГИМНАЗИЈЕ – ПРВИ СПРАТ

Препоручене мере превенције  – за родитеље, ученике, наставнике

РАСПОРЕД ПО УЧИОНИЦАМА ЗА ГРУПЕ – језици, изборни прграми, грађанско-верска и остале поделе

 


РАСПОРЕД ПОПРАВНИХ ИСПИТА У АВГУСТУ

Математика:

Писмени: 22.8.2022. године у 900 – за све ученике – учионица број 18 

Усмени за ученике другог и трећег разреда: 23.8.2022. године у 800 – Учионица број 18

Усмени за ученике првог разреда: 24.8.2022. године у 800 – Учионица број 18

 

 Физика:

За ученике трећег разреда: 24.8.2022. године у кабинету физике у 800

За ученике првог разреда: 25.8.2022. године у кабинету физике у 800

 

Српски језик и књижевност

Писмени: 24.8.2022. године у 800 – Учионица број 22

Усмени: 25.8.2022. године у 900 – Учионица број 22

 

Географија

 22.8.2022. године у 1000 – учионица број 38

 

Хемија

22.8.2022. године у 1000 – учионица број 21

 

Базе података

23.8.2022. године у 900 – учионица број 6