Aleksandar Marinković


РАСПОРЕД ЧАСОВА ОД 20.9.2021.   Recently updated !

Од 20.9.2021. године настава се организује по комбинованом моделу у складу са одлуком Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у школи и упутствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Одељење се дели на две групе. Једна група наставу похађа у школи у понедељак, среду и петак а друга група наставу похађа у школи у уторак и четвртак. Детаљнија објашњења и поделу на групе, ученици ће добити од одељењског старешине.

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ПРВИ И ТРЕЋИ РАЗРЕД – ПО ОДЕЉЕЊИМА

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ДРУГИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД – ПО ОДЕЉЕЊИМА

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ПРВИ И ТРЕЋИ РАЗРЕД – НАСТАВНИЦИ

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ДРУГИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД  – НАСТАВНИЦИ

Распоред група по учионицама

 

ОДЛУКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА 


ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Школска година почиње 1.9.2021. године. У септембру први и трећи разред наставу похађају преподне а други и четврти поподне. У наставку су дати распореди часова за обе смене, списак ученика првог разреда по одељењима, распоред по учионицама… Све остале информације и евентуална разјашњења ученици ће добити од одељењског старешине. 

ОДЕЉЕЊА ПРВОГ РАЗРЕДА – СПИСАК УЧЕНИКА

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ПРВИ И ТРЕЋИ РАЗРЕД – ПО ОДЕЉЕЊИМА

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ДРУГИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД – ПО ОДЕЉЕЊИМА

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ПРВИ И ТРЕЋИ РАЗРЕД – НАСТАВНИЦИ

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ДРУГИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД  – НАСТАВНИЦИ

РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО УЧИОНИЦАМА

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

СКИЦА ГИМНАЗИЈЕ – ПРИЗЕМЉЕ

СКИЦА ГИМНАЗИЈЕ – ПРВИ СПРАТ

Распоред изборних програма – први и трећи разред

Распоред изборних програма – други и четврти разред

Мере превенције  – за родитеље, ученике, наставнике

 

Напомена: Ученици су у обавези да се приликом боравка у Школи придржавају свих прописаних епидемиолошких мера!


ВАЖНО

У складу са одлукама и закључцима Кризног штаба, Тим за праћење и координисање примене превентивних мера у у раду школа донео је следећу одлуку: 

Одлука о моделу наставе од 1.9.2021. године

На основу Одлуке, све школе на нивоу наше општине крећу са првим моделом рада тј. сви здрави ученици имају наставу непосредно у школи почев од 1.9.2021. године.

Напомена: Све информације од значаја за ученике – распоред часова, одељења… биће објављене на сајту Школе 30.8.2021. године.


РАСПОРЕД ПОПРАВНИХ ИСПИТА У АВГУСТУ

Математика:

Писмени: 23.8.2021. године у 800 – за ученике трећег разреда и ученике првог разреда ( одељења 1-1, 1-2, 1-4) – учионица број 18 

Писмени: 23.8.2021. године у 800 – за ученике другог разреда и ученике првог разреда одељења 1-3 – учионица број 46 

Усмени за ученике трећег разреда: 24.8.2021. године у 900 – Учионица број 18

Усмени за ученике првог разреда – одељења 1-1, 1-2 и 1-4: 25.8.2021. године у 900 – Учионица број 18

Усмени за ученике првог разреда – одељење 1-3 и ученике другог разреда: 24.8.2021. године у 900 – Учионица број 22

 Физика:

25.8.2021. године у кабинету физике у 900

Српски језик и књижевност

Писмени: 24.8.2021. године у 800 – Учионица број 42

Усмени: 26.8.2021. године у 900 – Учионица број 42

Енглески језик

Писмени: 25.8.2021. године у 800 – Учионица број 22

Усмени: 26.8.2021. године у 900 – Учионица број 22

Немачки језик

Писмени: 25.8.2021. године у 800 – Учионица број 42

Усмени: 26.8.2021. године у 900 – Учионица број 43

Латински језик

Писмени: 27.8.2021. године у 800 – Учионица број 29

Усмени: 30.8.2021. године у 800 – Учионица број 29

 


Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Како се приближава почетак нове школске године, а у жељи да се образовно-васпитни рад од 1.09.2021. године остварује на уобичајен начин, непосредно у простору школе, Министарство просвете, науке и технолошког развоја приступило је припреми инструкције за образовно-васпитне установе.

У складу са тим, молимо вас да се упознате са садржајем дописа, који достављамо у прилогу, као и да са истим упознате запослене у вашој установи и родитеље, односно друге законске заступнике ваших ученика. ДОПИС


УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.    

2021. година

Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама недеља 11.07. до 08ч
Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу недеља 11.07.
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе електронским путем (после првог и после другог уписног круга) понедељак-

недеља

12.07. од 08ч до 18.07. до 24ч
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за први уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе понедељак и

уторак

12.и 13. 07. 8-15ч
Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу среда 14.07. до 24ч
Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга среда 14.07. до 08ч
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за други уписни круг непосредно у школи петак 16.07. 08-15ч

Ученици могу да се упишу електронским путем а могу да се упишу и непосредно у Школи. Приликом подношења електронске пријаве или приликом уписа непосредно у Школи ученици бирају два изборна програм од понуђених четири.

Изборни програми се реализују са једним часом недељно. Програми који ученик одабере постају обавезни у првом разреду, оцењују се и оцена улази у општи успех ученика. У другом разреду, уколико желе,  ученици могу бирати друге изборне програме.

О ИЗБОРНИМ ПРОГРАМИМА: Ученици се у оквиру изборних програма могу бавити и темама-питањима-проблемима о којима мало знају, али поседују истраживачку радозналост да о томе више сазнају. Концепт изборних програма фаворизује проблемско учење, односно стицање знања се одвија спонтано током истраживачке и пројектне делатности. Тако стечена знања обично имају широку применљивост, а пружа се слобода ученицима да уз помоћ наставника, а према сопственим интересовањима, креирају активности унутар оквира који је задат модулима изборних премета. 

Изборни предмети који се нуде у нашој школи у првом разреду су:

 1. Језик, медији и култура
 2. Примењене науке
 3. Уметност и дизајн
 4. Здравље и спорт

Приликом уписа ученик треба да изабере два предмета од понуђених!

ОПИС ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

ДЕТАЉНИЈЕ О СВАКОМ ПРЕДМЕТУ

 

Непосредни упис у Школи могућ је 12.7.2021. и 13.7.2021. године од 8 до 15 часова.

Упис у одељења друштвено језичког смера и филолошко одељење биће обављен у учионици број 22 (приземље десно) 

Упис у одељења природно математичког смера биће обављен у учионици број 4 (приземље лево)

Упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику биће обављен у учионици број 4 (приземље лево). Ученици који се уписују у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику и ученици који се уписују у филолошко одељење немају изборне програме и једино се опредељују између грађанског васпитања и верске наставе.

Уколико се ученици уписују непосредно у Школи, потребно је да понесу уверење о положеном завршном испиту и да попуне пријаву коју ће добити од уписне комисије.

Напомена: Приликом доласкa у Школу ученици, родитељи или други законски заступници су у обавези да носе заштитну маску као и да се придржавају и других прописаних заштитних мера.

 

 


УПИС У ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Упис у II, III, IV разред: 5. 7. 2021. године.

Упис у други разред: просторија број 4 ; Упис у трећи разред: просторија број 18 ;

Упис у четврти разред: просторија број 29

 

Одељење Термин
1-1; 2-1;3-1  800 – 900
1-2; 2-2; 3-2  900 – 1000
1-3; 2-3; 3-3 1000 – 1100
1-4; 2-4; 3-4 1100 – 1200
1-5; 2-5; 3-5 1200 – 1300
1-6; 2-6; 3-6 1300 – 1400
1-7; 2-7; 3-7; 3-8 1400 – 1500

Приликом уписа ученици предају сведочанство о завршеном претходном разреду и попуњавају пријаву коју добијају од уписне комисије.


ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ ЗА ДРУГИ И ТРЕЋИ РАЗРЕД

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

Ученици приликом уписа бирају два од понуђена четири изборна програма. Фонд часова за сваки изборни програм је један час недељно.

Понуђени изборни програми исти су као и у првом разреду:

 • Језик, медији и комуникација
 • Примењене науке
 • Појединац, група и друштво
 • Здравље и спорт

ОПИС ПОНУЂЕНИХ ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА

 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

Изборни програми треба да усмере ученике ка одређеним научним дисциплинама на факултетима. Ученици приликом уписа у трећи разред бирају два изборна програма од понуђених пет. Сваки програм је заступљен са два часа недељно и оцењује се бројчано. Ученици не могу у 4. разреду да промене изабране програме!

 Ученици бирају два програма са следеће листе:

 • Образовање за одрживи развој
 • Примењене науке 1
 • Основи геополитике
 • Уметност и дизајн
 • Методологија научног истраживања

 ОПИС ПОНУЂЕНИХ ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА


МАТУРСКИ ИСПИТ

Ученици пријављују матурски испит у понедељак 31.5.2021. године у канцеларији број 25 по следећем распореду:

ОДЕЉЕЊЕ ТЕРМИН
4-1 1145 – 1230
4-2 1230 – 1315
4-3 1330 – 1430
4-4 1430 – 1515
4-5 1515 – 1600
4-6 1615 – 1700
4-7 1700 – 1745
4-8 1745 – 1830

Напомена: За пријављивање матурског испита потребно је да ученици попуне пријаву коју добијају код секретара Школе и да предају одштампани примерак матурског рада. Ученици су у обавези да матурски рад пошаљу у дигиталном облику ментору – најкасније до 1.6.2021. године.

ТЕРМИНИ ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА:

      – Писмени испит из српског језика: уторак, 1.6.2021. године – РАСПОРЕД ПО УЧИОНИЦАМА

      – Писмени испит из страног језика или математике: четвртак, 3.6. 2021. године – РАСПОРЕД ПО УЧИОНИЦАМА

      – Одбрана  матурских  радова: субота, 5.6.2021. године – РАСПОРЕД ОДБРАНЕ МАТУРСКИХ РАДОВА