Остали запослени


Администрација:

Директор школе:

        Александар Маринковић

Помоћник директора школе:

        Данијел Ђорђевић

Секретар школе:

Слађана Марковић

Педагог школе:

Ана Ђорђевић

Психолог школе:

Јасна Миленковић

Координатор финансијских и рачуновдствених послова:

Наташа Реџић

Библиотекар:

Биљана Павловић

                           Маја Павловић

                           Ненад Илић

Финансијско-административни сарадник:

Милица Живојиновић

Помоћни радници:

Домар/мајстор одржавања:

Иван Димитријевић

                           Ненад Илић

               Техничар одржавања информационих система и технологија:

Марко Миленковић

Радник за одржавање хигијене/чистачица:

Јелена Шарчевић

Светлана Пејовић

        Душица Којић

Славица Живковић

Сања Стојановић

Драгомирка Милојевић

Драгана Димитријевић

Светлана Карић

Милка Николић

Leave a comment