Тимови у школи


Тим за заштиту ученика од насиља

1. Јасна Миленковић

2. Душан Петричић

3. Небојша Јовановић

4. Душица Славковић

5. Стефан Будимировић

                  6. Даринка Ристић

                 6. Биљана Спасић – родитељ

Тим за самовредновање

1. Маријана Николић

2. Александар Маринковић

3. Ана Ђорђевић

5. Мирјана Мирчетић

6. Ружица Моневска

7. Александар Срејић

8. Небојша Милић – родитељ

9. Младен Вукашиновић – ученик

Тим за инклузивно образовање

 1. Драгана Миленковић
 2. Дамјан Станковић
 3. Гордана Ристић
 4. Милена Ђорић
 5. Јасна Миленковић
 6. Урош Станојевић
 7. Биљана Павловић

Тим за каријерно вођење и саветовање

Одељењске старешине, психолог, педагог

Тим за развој међупредметних  компетенција и предузетништва

 1. Весна Симоновић
 2. Зоран Дамњановић
 3. Бранислав Јовановић
 4. Наташа Милосављевић
 5. Драгана Марић – родитељ

Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе

 1. Александар Маринковић
 2. Ана Ђорђевић
 3. Станица Стојановић
 4. Ана Мартиновић
 5. Татјана Лазаревић Милошевић
 6. Вук Бојанић – ученик
 7. Бојан Бранковић – родитељ

Тим за професионални развој

 1. Александар Бркић
 2. Драгана Шљивић
 3. Живка Живковски
 4. Јелена Јанковић
 5. Ана Ђорђевић
 6. Сандра Папић – родитељ

Тим за додатну подршку ученицима

 1. Слађана Радивојевић
 2. Јасна Миленковић
 3. Тања Стојановић
 4. Милена Дуњић
 5. Сања Марковић – ученик

Leave a comment