Тимови у школи


Тим за заштиту ученика од насиља

1. Јасна Миленковић

2. Јасна Ристић

3. Небојша Јовановић

4. Душица Славковић

5. Маја Павловић

Тим за самовредновање

1. Маријана Николић

2. Александар Маринковић

3. Ана Ђорђевић

5. Слађана Мијаиловић

6. Ружица Моневска

7. Александар Срејић

8. Душко Лорић – родитељ

9. Вељко Радивојевић – ученик

Тим за инклузивно образовање

 1. Драгана Миленковић
 2. Дамјан Станковић
 3. Гордана Ристић
 4. Милена Ђорић
 5. Јасна Миленковић
 6. Урош Станојевић
 7. Биљана Павловић

Тим за каријерно вођење и саветовање

Одељењске старешине, психолог, педагог

Тим за развој међупредметних  компетенција и предузетништва

 1. Весна Симоновић
 2. Душан Петричић
 3. Бранислав Јовановић
 4. Наташа Милосављевић
 5. Бранко Живанчевић

Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе

 1. Ивица Бојичић
 2. Живка Живковски
 3. Станица Стојановић
 4. Ана Мартиновић
 5. Горјана Бркић Станковић

Тим за професионални развој

 1. Александар Бркић
 2. Светлана Нешић
 3. Славица Станковић
 4. Ивана Бероња
 5. Снежана Илишковић

Тим за додатну подршку ученицима

 1. Слађана Радивојевић
 2. Јасна Миленковић
 3. Даринка Рајковић
 4. Милена Дуњић

Leave a comment