Фондација за помоћ сиромашним ученицима


Добротворни Фонд за помоћ сиромашним ученицима Школе основан је 30.06.2003. године, одлуком Школског одбора. Средства Фонда користе се за доделу помоћи сиромашним ученицима Школе.

Помоћ се додељује у складу са критеријумима из Правила Фонда у виду једногодишње стипендије или једнократне помоћи за куповину књига, екскурзију и друго.

Почетна средства Фонда, у износу од 20.000,00 динара, обезбедила је Школа. Предвиђено је да се средства у Фонд могу уплаћивати у статусу члана (правно или физичко лице које за једну школску годину месечно уплаћује изабрани износ средстава); добротвора (правно или физичко лице које уплати 5.000,00 динара) и великог добротвора (правно или физичко лице које уплати 10.000,00 динара). Средства се могу уплатити и у спомен на преминулог претка. Фонд средства може обезбедити из донација, поклона легата, организацијом пригодних манифестација и сл.

Статус великих добротвора Фонда сада имају: мр Милутин Вучковић, директор Школе, у спомен на оца Мирослава, пољопривредника из Сјенице и професор енглеског језика, Александра Павловић Вукашиновић, у спомен на оца Зорана Павловића, адвоката из Смедерева.

Фонд је преименован у складу са Законом у Фондацију за помоћ сиромашним ученицима. Орган управљања Фондацијом је Управни одбор. Управитељ Фондације је Аца Цветановић (професор историје).

Ова презентација служи и као позив свим људима добре воље, који могу и желе да помогну Фонд, то и ураде. Посебно позивамо бивше ученике Школе у земљи и иностранству да помогну рад Фонда. Динарска средства се могу уплатити на књижицу Фонда, или на благајни Школе. Имена чланова, добротвора и великих добротвора биће редовно објављивана на сајту Школе.

Преглед до сада исплаћених стипендија по школским годинама:
2003/04. – 3 стипендије по 2.000,00 динара за 10 месеци = 60.000,00 динара (конкурисало 5 ученика)
2004/05. – 5 стипендија по 3.000,00 динара за 10 месеци = 150.000,00 динара (конкурисало 30 ученика)
2005/06. – 5 стипендија по 3.000,00 динара за 10 месеци = 150.000,00 динара (конкурисало 18 ученика)
2006/07. – 6 стипендија по 3.000,00 динара за 10 месеци = 180.000,00 динара (конкурисало 10 ученика)
2007/08. – 10 стипендија по 3.000,00 динара за 10 месеци = 300.000,00 динара (конкурисало 12 ученика)
2008/09. – 9 стипендија по 3.000,00 динара за 10 месеци = 270.000,00 динара (конкурисало 10 ученика)
2009/10. – 10 стипендија по 3.000,00 динара за 10 месеци = 300.000,00 динара (конкурисало 11 ученика)
2010/11. – 10 стипендија по 4.000,00 динара за 10 месеци = 400.000,00 динара (конкурисало 15 ученика)
2011/12. – 10 стипендија по 4.000,00 динара за 10 месеци = 400.000,00 динара (конкурисало 13 ученика)
2012/13. – 10 стипендија по 4.000,00 динара за 10 месеци = 400.000,00 динара (конкурисало 25 ученика)
2013/14. – 10 стипендија по 4.000,00 динара за 10 месеци = 400.000,00 динара (конкурисало 12 ученика)

Укупно за стипендије: 3.010.000,00 динара
Укупно једнократне помоћи: 65.000,00 динара
Свега: 3.075.000,00 динара

Број рачуна Фондације за помоћ сиромашним ученицима:
150000000002533196 Eurobank Direktna
 

Leave a comment