Упис првака – термини, начин уписа…


УПИС У ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

Шифра образовног профила и назив образовног профила

POSM GA 4R01S     друштвено-језички смер
POSM GA 4R04S     природно-математички смер
POSM GA 4R31S    ученици са посебним способностима  за рачунарство и информатику
POSM GA 4R10S    ученици са посебним способностима  за филолошке науке – енглески језик

 

УПИС – основни подаци:

Упис може да се обави на један од следећа два начина:

1) подношењем пријава електронским путем коришћењем портала Моја средња школа од четвртка 14. јула 2022.

                 или

2) непосредно у школи.

Документа потребна за упис директно у школи:

  1. Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу (пријаву ученици добијају у Школи)
  2. Сведочанство о завршеној основној школи
  3. Уверење о положеном завршном испиту

             Упис ће бити обављен у учионици број 4 (приземље лево).

Напомена: Ученици који се упишу електронским путем не морају да долазе у Школу!

 

Термини уписа – непосредно у школи

Први уписни круг:

Четвртак, 14. 7. 2022. год. од 8 00 до 1500 

Петак, 15. 7. 2022. год. од 800 до 1500 

         Други уписни круг:

         Субота, 16. 7. 2022. год. од 800 до 1500 

 

Изборни предмет

Приликом уписа ученици у пријави за упис наводе који изборни предмет желе да слушају (грађанско васпитање или верску наставу). О избору других изборних предмета ученици ће детаљније бити обавештени на упису.

Учење страних језика

Ученици у пријави наводе који језик, од језика које су учили у основној школи, желе да уче као први, а који као други. Уколико у Школи не постоје услови за изучавање неког језика који су учили у основној школи (не може се формирати група од 15 ученика на нивоу Школе, Школа нема дозволу за пријем радника за „нови“ језик и сл.), наводе и језик који би желели да уче као почетни. У том случају као први језик учили би енглески, а као почетни језик ученици могу да бирају француски, немачки, руски језик и италијански језик.

Остало

Списак потребних уџбеника објављен је и на сајту школе.