Упис првака – термини, начин уписа…


УПИС У ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

Шифра образовног профила и назив образовног профила

POSM GA 4R01S     друштвено-језички смер
POSM GA 4R04S     природно-математички смер
POSM GA 4R31S    ученици са посебним способностима  за рачунарство и информатику
POSM GA 4R10S    ученици са посебним способностима  за филолошке науке – енглески језик

 

   

УПИС – основни подаци:

 

Упис може да се обави на два начина:

1) подношењем пријава електронским путем коришћењем информационог система еУпис на Порталу еУправе, када се документа потребна за упис достављају школи директно из базе, а у складу са прописима о заштити података о личности

                 или

2) непосредно у школи, када је довољно само да се попуни и преда пријава за упис коју ученици (родитељи) добијају у Школи.

             Упис у одељења друштвено језичког и филолоког смера биће обављен у учионици број 21 (приземље десно) 

             Упис у одељења природно математичког смера и одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику биће обављен у учионици број 4 (приземље лево) 

 

Термини уписа – непосредно у школи

Први уписни круг:

Четвртак, 14. 7. 2022. год. од 8 00 до 1500 

Петак, 15. 7. 2022. год. од 800 до 1500 

         Други уписни круг:

         Субота, 16. 7. 2022. год. од 800 до 1500 

 

Изборни предмет

Приликом уписа ученици у пријави за упис наводе који изборни предмет желе да слушају (грађанско васпитање или верску наставу). О избору других изборних предмета ученици ће детаљније бити обавештени на упису.

Учење страних језика

Ученици у пријави наводе који језик, од језика које су учили у основној школи, желе да уче као први, а који као други. Уколико у Школи не постоје услови за изучавање неког језика који су учили у основној школи (не може се формирати група од 15 ученика на нивоу Школе, Школа нема дозволу за пријем радника за „нови“ језик и сл.), наводе и језик који би желели да уче као почетни. У том случају као први језик учили би енглески, а као почетни језик ученици могу да бирају француски, немачки, руски језик и италијански језик.

Остало

Списак потребних уџбеника објављен је и на сајту школе.