ECDL


ECDL – европски компјутерски сертификат

Ученицима наше школе, који су током школовања имали 4 или 5 из предмета рачунарство и информатика током школовања, омогућено је добијање ECDL  сертификата без додатне обуке и допунске провере знања.

ECDL представља међународни стандард информатичке писмености и један је од битнијих услова за запослење и даљи развој каријере.

Ученици који желе европску ECDL верификацију свог постигнутог успеха могу да се јаве Слађани Радивојевић, наставнику рачунарства и информатике (овлашћени ECDL онлајн испитивач) на мејл prof.sladja@gmail.com или лично. Сертификат ученици добијају неколико дана након провере оцена и уплате таксе за издавање сертификата и индекса (јединствен износ на територији целе Србије).

Више о ECDL-у у образовном систему Србије http://ecdl.rs/obrazovanje.htm

Напомена: пошто од 2020/2021. године ученици раде по новом наставном плану и програму у 3. разреду, а од 2021/2022. и у 4. разреду, проверићемо колико положених модула можете добити без полагања. Такође, уколико је прошло 4 године од завршетка средње школе, ученици не могу добити сертификат без полагања по модулима.