Ученици генерације


Школа је од школске 1993/94. године проглашавала ученика генерације (те године матурирала је прва генерација обновљене гимназије). Ученика генерације проглашава Наставничко веће на основу Критеријума за избор ученика генерације.

Редни број  Школска година  Име и презиме ученика генерације  Одељење  Смер
 1.  1993/94.  Ненад Нешић  IV5  природно-математички
 2.  1994/95.  Милорад Милошевић  IV3  природно-математички
 3.  1995/96.  Наташа Чакмак  IV5  природно-математички
 4.  1996/97.  Иван Грујовић  IV4  природно-математички
 5.  1997/98.  Милош Станисављевић  IV6  природно-математички
 6.  1998/99.  Јован Вуковић  IV6  природно-математички
 7.  1999/00.  Драшко Драшковић  IV3  природно-математички
 8.  2000/01.  Марија Лазић  IV4  природно-математички
 9.  2001/02.  Сања Ђиновић  IV2  друштвено-језички
 10.  2002/03.  Биљана Вујошевић  IV5  природно-математички
 11.  2003/04.  Злата Лукић  IV1  друштвено-језички
 12.  2004/05.  Јелена Лазић  IV4  природно-математички
 13.  2005/06.  Јелена Думић  IV7  филолошки
 14.  2006/07.  Угљеша Милић  IV4  природно-математички
 15.  2007/08.  Никола Ковачевић  IV4  природно-математички
 16.  2008/09.  Чарна Јовановић  IV4 природно-математички
 17.  2009/10.  Димитрије Котур  IV4  природно-математички
 18.  2010/11.  Марина Васић  IV7  филолошки
 19.  2011/12.  Дарко Перић  IV7  филолошки
 20.  2012/13.  Александра Илић  IV7  филолошки
 21.  2013/14.  Емилија Цветковић  IV5  природно-математички
22.  2014/15. Ивана Пешић  IV5  природно-математички
23.  2015/16. Милош Максовић  IV1 друштвено-језички
24.  2016/17. Оља Јоксимовић  IV5 природно-математички
25. 2017/18. Емилија Ђорђевић и Софија Ђурић  IV3 природно-математички
26. 2018/19. Шћепан Чукић IV4 природно-математички
27. 2019/20. Маша Павловић IV1 друштвено-језички
28. 2020/21. Анђела Ћирић  IV6 природно-математички
29. 2021/22. Димитије Спасић IV5 природно-математички
30. 2022/23. Јасмин Ибрахим Селим Ахмад IV4 природно-математички