УПИС У ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Упис у други разред: 1.7.2024. године од 800 до 1315 у учионици број 29.

Упис у трећи разред: 1.7.2024. године од 800 до 1315 у учионици број 4.

Упис у четврти разред: 1.7.2024. године од 800 до 1315 у учионици број 18.

Термини уписа по одељењима>

Одељења Термин
I, II, III /1 800 – 845
I, II, III /2 845 – 930
I, II, III /3 930 – 1015
I, II, III /4 1015 – 1100
I, II, III /5 1100 – 1145
I, II, III /6 1145 – 1230
I, II, III /7 1230 – 1315

 

Приликом уписа ученици прилажу сведочанство о завршеном разреду и попуњавају пријаву коју добијају од уписне комисије.

Приликом попуњавања пријаве ученици се изјашњавају и о изборним програмима које желе да похађају у другом односно трећем разреду.

Изборни програми у другом разреду у школској 2024/2025. су: Језик, медији и култура; Образовање за одрживи развој; Примењене науке; Здравље и спорт

Изборни програми у трећем разреду у школској 2024/2025. су: Савремене технологије; Образовање за одрживи развој; Примењене науке1; Геополитика; Методологија научног истраживања

 

ОПИС ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА У ДРУГОМ  РАЗРЕДУ У ШКОЛСКОЈ 2024/2025. ГОДИНИ

ОПИС ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ У ШКОЛСКОЈ 2024/2025. ГОДИНИ 


УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2024/2025. ГОДИНЕ

Ученици могу да се упишу на следеће смерове:

ШИФРА НАЗИВ БРОЈ МЕСТА
POSM GA 4R01S Друштвено – језички смер 84
POSM GA 4R04S Природно – математички смер 84
POSM GA 4R31S Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику 20

Упис ученика у први разред обавља се на један од два понуђена начина:

 1. Електронским путем на порталу Моја средња школа 
 2. Непосредно у просторијама Гимназије у уторак и среда 2. и 3. јула 2024. од 8.00 до 15.00 часова.

Документа потребна за упис непосредно у школи:

 1. Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу (пријаву ученици добијају у Школи)
 2. Сведочанство о завршеној основној школи
 3. Уверење о положеном завршном испиту

Непосредан упис у школе – први уписни круг: 2.7.2024. године од 800 до 1500

Упис у друштвено-језички – учионица 4 (приземље лево)

Упис у природно-математички и информатички смер – учионица 29 (приземље десно)

Напомена: 3.7.2024. године упис је код секретара школе – приземље десно

 

Приликом подношења електронске пријаве или приликом уписа непосредно у Школи ученици бирају два изборна програма од понуђених четири.

Изборни програми се реализују са једним часом недељно. Програми који ученик одабере постају обавезни у првом разреду, оцењују се и оцена улази у општи успех ученика. У другом разреду, уколико желе,  ученици могу бирати друге изборне програме.

О ИЗБОРНИМ ПРОГРАМИМА: Ученици се у оквиру изборних програма могу бавити и темама-питањима-проблемима о којима мало знају, али поседују истраживачку радозналост да о томе више сазнају. Концепт изборних програма фаворизује проблемско учење, односно стицање знања се одвија спонтано током истраживачке и пројектне делатности. Тако стечена знања обично имају широку применљивост, а пружа се слобода ученицима да уз помоћ наставника, а према сопственим интересовањима, креирају активности унутар оквира који је задат модулима изборних премета. 

Изборни предмети који се нуде у нашој школи у првом разреду су:

 1. Језик, медији и култура
 2. Примењене науке
 3. Уметност и дизајн
 4. Здравље и спорт

Приликом уписа ученик треба да изабере два предмета од понуђених!

ОПИС ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

ДЕТАЉНИЈЕ О СВАКОМ ПРЕДМЕТУ

 


Упутство за полагање пријемног испита за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

 1. Пријемни испит ученици полажу у суботу 18.5.2024. године од 1000 до 1200. Ученици треба да буду у школи у 925. За време трајања испита у Школи је забрањено присуство осталим лицима.
 2. У холу Школе (на огласној табли код теткица) и на вратима учионица у којима се одржава пријемни испит биће истакнут списак ученика као и распоред седења.
 3. Ученици морају код себе да имају ђачку књижицу са фотографијом (овереном печатом) и хемијску оловку.
 4. Ученици могу да понесу и: флашицу воде и прибор за рад – лењир, троугао, угломер, шестар, графитну оловку, гумицу и калкулатор са основним рачунским операцијама (сви други калкулатори нису дозвољени за коришћење). Не може се користити калкулатор на мобилном телефону.
 5. Мобилни телефони су забрањени. Ученици су у обавези да их одложе пре почетка пријемног испита на за то предвиђено место у учионици.
 6. Прелиминарни резултати биће објављени у Школи у просторији број 3 у понедељак 20.5.2024. године до 900 
 7. Прелиминарни резултати пријемног испита биће објављени преко портала Моја средња школа до уторка 21.5.2024. године до 800
 8. Ученици и/или њхови родитељи, односно други законски заступници, могу да остваре увид у тестове и поднесу приговор на резултат пријемног испита (код секретара Школе) – 21. 5. 2024. године (уторак), од 800 до 1600 сати. Образац за приговор се добија од секретара Школе – канцеларија број 28 (приземље десно).
 9. Коначни резултати пријемног испита биће објављени  на порталу Моја средња школа  22. 5. 2024. године (среда), до 800 сати.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Од уторка 7.5.2024. године први и трећи разред наставу похађају преподне.

Распоред часова можете видети на картици Распоред часова


НАСТАВНА СУБОТА

Субота 20.4.2024. године је наставна за други, трећи и четврти разред – настава се реализује по распореду од среде.
Други и четврти разред наставу похађају преподне (почетак смене у 8:00) а трећи поподне (почетак смене у 13:00).

Распоред звоњења


ПРИЈАВА КАНДИДАТА ЗА УПИС У ИНФОРМАТИЧКО ОДЕЉЕЊЕ

Од понедељка 15.4.2024. до понедељка 22.4.2024. године до 16:00

Пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу www.mojasrednjaskola.gov.rs (МСШ), за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су десетоцифрену шифру и за неуаторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарства.

 

Петак 19.4.2024. и понедељак 22.4.2024. од 9:00 до 16:00

Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у матичним основним школама и непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање пријемних испита.


ЗАХВАЛНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА

Електротехнички факултет у Београду је на Дан студената Универзитета у Београду угостио директоре средњих школа из Србије који су у претходним годинама давале највећи број кандидата за упис на основне академске студије.  Том приликом уручене су захвалнице следећим  школама:

Математичка гимназија,
Електротехничка школа „Никола Тесла“,
Трећа београдска гимназија,
Пета београдска гимназија,
Прва крагујевачка гимназија,
Тринаеста београдска гимназија,
Гимназија Крушевац,
Четрнаеста београдска гимназија,
Ваљевска гимназија,
Гимназија Чачак,
Ужичка гимназија,
Гимназија „Урош Предић“,
Пожаревачка гимназија,
Четврта београдска гимназија,
Шабачка гимназија,
Гимназија „Свети Сава“ Пожега,
Гимназија Смедерево и
Осма београдска гимназија.

 


ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА – распоред и место одржавања aктивности

У ХОЛУ ШКОЛЕ ДОЧЕКАЋЕ ВАС МАТУРНАТИ КОЈИ ЋЕ ВАС СПРОВЕСТИ ПО ШКОЛИ И ДАТИ ВАМ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

ХОЛ ШКОЛЕ

 • Разговор са матурантима, обилазак Школе
 • Изложбе у организацији професора француског језика и професора историје

КАНЦЕЛАРИЈА ПСИХОЛОШКО-ПЕДАГОШКЕ СЛУЖБЕ

 • 1000 – 1200 Питајте све о смеровима, упису…

УЧИОНИЦА БРОЈ 29

 • 1000 – 1100 Представљање Сценске секције и секције „Доживи знање“

КАБИНЕТ ЗА ХЕМИЈУ

 • 1000 – 1200 Занимљиви огледи припремљени од стране наставника и ученика

КАБИНЕТ ЗА БИОЛОГИЈУ

 • 1000 – 1200 Вежбе, модели, микроскопирање…

КАБИНЕТ ЗА ФИЗИКУ

 • 1000 – 1200 Професори физике и ученици – демонстрациони експерименти уз учешће посетилаца, упознавање са наставницима, наставним средствима, непосредна искуства ученика…

УЧИОНИЦА БРОЈ 4

 • 1100 – 1200 Презентација наставе географије и занимљивих садржаја

УЧИОНИЦА БРОЈ 18

 • 1000 – 1100 Новинарска секција – представљање рада секције и презентација блога „Очима младих“

УЧИОНИЦА БРОЈ 29

 • 1100 – 1230 Промоција Музичке секције

УЧИОНИЦА БРОЈ 26

 • 1000 – 1100 Ликовна секција – упознавање са радом секције

УЧИОНИЦА БРОЈ 55

 • 1000 – 1100 Радионица „Путовање кроз филозофију“ – интерактивне активности …
 • 1100 – 1200 Презентација изборних програма – упознавање ученика са занчајем изборних програма у гимназији

 КАБИНЕТ ИНФОРМАТИКЕ БРОЈ 17

 • 1000 – 1100 Програмирање и ВЕБ програмирање – представљање информатичких предмета (апликације ученика, одговори на питања…)
 • 1100 – 1200 Израда видео лекција и постављање на YouTube канал – наставници и ученици

КАБИНЕТ ИНФОРМАТИКЕ БРОЈ 54

 • 1000 – 1100 Креирање Веб страница – ученици информатичког одељења
 • 1100 – 1200 Програмирање у Пајтону – креирање једноставних програма

КАБИНЕТ ИНФОРМАТИКЕ БРОЈ 35

 • 1030 – 1130 Мултимедија у нашој Школи – презентације радова ученика и искуства ученика првог и другог разреда информатичког смера

ФИСКУЛТУРНА САЛА

 • 1000 – 1200 Гимнастичке и ритмичке тачке ученика

 

ПОЛОЖАЈ УЧИОНИЦА:

Приземље лево: Кабинет физике; Учионица број 4; Канцеларија директора

Приземље десно: Канцеларија Психолошко-педагошке службе; Фискултурна сала;  Учионице број 29, 18, 26; Кабинет информатике 17

Први спрат: Свечана сала; Кабинет за биологију; Кабинет за хемију; Кабинет информатике 54; Кабинет информатике 35; Учионица број 55


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

Први термин за припремну наставу за упис у филолошки смер је у суботу 24.2.2024. године.

Припремна настава из српског језика почиње у 9:00 а припремна настава из енглеског језика у 11:00.

Заинтересовани ученици за бесплатну припремну наставу која се организује за упис у филолошко или информатичко одељење могу да се пријаве на телефон 026/617383 


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

У суботу 10.2.2024. године у Свечаној сали Гимназије у Смедереву, са почетком у 11 сати, биће организован састанак са ученицима који су заинтересовани за упис у филолошко одељење. Састанку могу да присуствују и родитељи ученика. 

На састанку ће ученици и родитељи бити у прилици да сазнају све битне информације о филолошком одељењу.

 

У суботу 10.2.2024. године у Свечаној сали Гимназије у Смедереву, са почетком у 12 сати, биће организован састанак са ученицима који су заинтересовани за упис у информатичко одељење. Састанку могу да присуствују и родитељи ученика. 

На састанку ће ученици и родитељи бити у прилици да сазнају све битне информације о информатичком одељењу.

 

Заинтересовани ученици за бесплатну припремну наставу која се организује за упис у филолошко или информатичко одељење могу да се пријаве на телефон 026/617383 


Обавештење

Распоред часова убудуће неће бити објављиван као нови чланак.

Актуелне распореде часова можете да видите у картици Распоред часова


ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Школска година почиње 1.9.2023. године. Први и трећи разред наставу похађају преподне а други и четврти поподне. Преподневна смена почиње у 7:00 а поподневна у 13:30. Ученици који су уписали први разред треба да дођу у 6:50 у Свечану салу школе (први спрат).

1.9.2023. године одељењски старешина има прва два часа код одељења првог разреда и први час у осталим разредима. 

 

Распоред првака по одељењима

Распоред одељења по учионицама

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

СКИЦА ГИМНАЗИЈЕ – ПРИЗЕМЉЕ

СКИЦА ГИМНАЗИЈЕ – ПРВИ СПРАТ

Распоред часова за први и трећи разред – по одељењима

Распоред часова за први и трећи разред – наставници

Распоред часова за други и четврти разред – по одељењима

Распоред часова за други и четврти разред – наставници

 

РАСПОРЕД ПО УЧИОНИЦАМА ЗА ГРУПЕ – језици, изборни прграми, грађанско-верска и остале поделе

Све остале информације и потребна разјашњења ученици ће добити и од одељењског старешине.


УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

Ученици могу да се упишу на следеће смерове:

ШИФРА НАЗИВ БРОЈ МЕСТА
POSM GA 4R01S Друштвено – језички смер 60
POSM GA 4R04S Природно – математички смер 90
POSM GA 4R10S Ученици са посебним способностима за филолошке науке – енглески језик 24
POSM GA 4R31S Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику 20

Упис ученика у први разред обавља се на један од два понуђена начина:

 1. Електронским путем на порталу Моја средња школа 
 2. Непосредно у просторијама Гимназије у понедељак и уторак 3. и 4. јула 2023. од 8.00 до 15.00 часова.

Документа потребна за упис непосредно у школи:

 1. Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу (пријаву ученици добијају у Школи)
 2. Сведочанство о завршеној основној школи
 3. Уверење о положеном завршном испиту

Непосредан упис у школе – први уписни круг: 3.7.2023. године од 800 до 1500

Упис у друштвено-језички и филолошки смер – учионица 4 (приземље лево)

Упис у природно-математички и информатички смер – учионица 29 (приземље десно)

Напомена: 4.7.2023. године упис је код секретара школе – приземље десно

 

Приликом подношења електронске пријаве или приликом уписа непосредно у Школи ученици бирају два изборна програма од понуђених четири.

Изборни програми се реализују са једним часом недељно. Програми који ученик одабере постају обавезни у првом разреду, оцењују се и оцена улази у општи успех ученика. У другом разреду, уколико желе,  ученици могу бирати друге изборне програме.

О ИЗБОРНИМ ПРОГРАМИМА: Ученици се у оквиру изборних програма могу бавити и темама-питањима-проблемима о којима мало знају, али поседују истраживачку радозналост да о томе више сазнају. Концепт изборних програма фаворизује проблемско учење, односно стицање знања се одвија спонтано током истраживачке и пројектне делатности. Тако стечена знања обично имају широку применљивост, а пружа се слобода ученицима да уз помоћ наставника, а према сопственим интересовањима, креирају активности унутар оквира који је задат модулима изборних премета. 

Изборни предмети који се нуде у нашој школи у првом разреду су:

 1. Језик, медији и култура
 2. Примењене науке
 3. Уметност и дизајн
 4. Здравље и спорт

Приликом уписа ученик треба да изабере два предмета од понуђених!

ОПИС ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

ДЕТАЉНИЈЕ О СВАКОМ ПРЕДМЕТУ


УПИС У ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Упис у II разред: 4.7.2023. године од 800 до 1315 у учионици број 29.

Упис у III разред: 4.7.2023. године од 800 до 1315 у учионици број 4.

Упис у IV разред: 4.7.2023. године од 800 до 1315 у учионици број 18.

Термини уписа по одељењима

Одељење                   Термин

I, II, III /1                   800 – 845

I, II, III /2                   845 – 930

I, II /3                          930 – 1015

I, II, III /4                   1015 – 1100

I, II, III /5                   1100 – 1145

I, II, III /6                   1145 – 1230

I, II, III /7                   1230 – 1315

 

Приликом уписа ученици прилажу сведочанство о завршеном разреду и попуњавају пријаву коју добијају од уписне комисије.

 

Приликом попуњавања пријаве ученици се изјашњавају и о изборним програмима које желе да похађају у другом односно трећем разреду.

Изборни програми у другом разреду у школској 2023/2024. су: Језик, медији и култура; Уметност и дизајн; Примењене науке; Здравље и спорт

Изборни програми у трећем разреду у школској 2023/2024. су: Економија и бизнис; Образовање за одрживи развој; Примењене науке1; Геополитика; Методологија научног истраживања

 

ОПИС ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА У ДРУГОЈ ГОДИНИ У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ

ОПИС ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА У ТРЕЋОЈ ГОДИНИ У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ 


Упутство за полагање пријемног испита за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

 1. Пријемни испит ученици полажу у суботу 20.5.2023. године од 1000 до 1200. Ученици треба да буду у школи у 925. За време трајања испита у Школи је забрањено присуство осталим лицима.
 2. У холу Школе (на огласној табли код теткица) и на вратима учионица у којима се одржава пријемни испит биће истакнут списак ученика као и распоред седења.
 3. Ученици морају код себе да имају ђачку књижицу са фотографијом (овереном печатом) и хемијску оловку.
 4. Ученици могу да понесу и: флашицу воде и прибор за рад – лењир, троугао, угломер, шестар, графитну оловку, гумицу и калкулатор са основним рачунским операцијама (сви други калкулатори нису дозвољени за коришћење). Не може се користити калкулатор на мобилном телефону.
 5. Мобилни телефони су забрањени. Ученици су у обавези да их одложе пре почетка пријемног испита на за то предвиђено место у учионици.
 6. Прелиминарни резултати биће објављени у Школи у просторији број 3 у понедељак 22.5.2023. године до 800 
 7. Прелиминарни резултати пријемног испита биће објављени преко портала Моја средња школа до уторка 23.5.2023. године до 800
 8. Ученици и/или њхови родитељи, односно други законски заступници, могу да остваре увид у тестове и поднесу приговор на резултат пријемног испита (код секретара Школе) – 23. 5. 2023. године (уторак), од 800 до 1600 сати. Образац за приговор се добија од секретара Школе – канцеларија број 28 (приземље десно).
 9. Коначни резултати пријемног испита биће објављени  на порталу Моја средња школа  24. 5. 2023. године (среда), до 800 сати.

 


Упутство за полагање пријемног испита за упис у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке

 1. Тест из српског језика ученици полажу у суботу 13.5.2023. године од 1200 до 1400. Ученици треба да буду у школи у 1125. За време трајања испита у Школи је забрањено присуство осталим лицима.
 2. Тест из енглеског језика ученици полажу у недељу 14.5.2023. године од 1000 до 1200. Ученици треба да буду у школи у 925. За време трајања испита у Школи је забрањено присуство осталим лицима.
 3. У холу Школе (на огласној табли код теткица) и на вратима учионица у којима се одржава пријемни испит биће истакнут списак ученика као и распоред седења.
 4. Ученици морају код себе да имају ђачку књижицу са фотографијом (овереном печатом) и хемијску оловку.
 5. Ученици могу да понесу и: флашицу воде, графитну оловку и гумицу.
 6. Мобилни телефони су забрањени. Ученици су у обавези да их одложе пре почетка пријемног испита на за то предвиђено место у учионици.
 7. Прелиминарни резултати биће објављени преко преко портала Моја средња школа најкасније до уторка 16.5.2023. године до 800
 8. Учесник Конкурса може да оствари увид у тестове и поднесе приговор на резултат пријемног испита (код секретара Школе) – 16. 5. 2023. године (уторак), од 800 до 1600 сати. Образац за приговор се добија од секретара Школе – канцеларија број 28 (приземље десно).

Коначни резултати пријемног испита биће објављени  на порталу Моја средња школа  17. 5. 2023. године (среда), до 800 сати.


ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

Извршни одбор Друштва математичара Србије донео је одлуку 24.3.2023. године о избору Гимназије Смедерево за домаћина државног такмичења из математике за ученике средњих школа. Такмичење ће бити одржано 22.4.2023. године.

Информације о могућем смештају учесника можете да погледате овде.


УПИС У ФИЛОЛОШКО И ИНФОРМАТИЧКО ОДЕЉЕЊЕ

Гимназија у Смедереву планира и у наредној школској години упис два специјализована одељења. Једно је одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке, филолошко одељење, које ће имати 24 ученика, и једно одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, информатичко одељење, које ће имати 20 ученика.

Информативни састанак са заинтересованим ученицима и њиховим родитељима биће одржан у суботу, 11. фебруара у свечаној сали Гимназије, са почетком у 10 часова за филолошки смер, а у 12 часова за информатички смер. На оба састанка ученици ће добити све потребне информације у вези са смеровима, начином полагања пријемног испита и бесплатном припремном наставом, која ће, за филологе, почети истог дана након састанка.
Сви ученици, заинтересовани за упис на оба смера, треба званично да се пријаве код секретара школе до понедељка 20. фебруара на телефон 026/617383 или дођу лично у периоду од 8 до 12 часова.

СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О СМЕРОВИМА КОЈИ ПОСТОЈЕ У ГИМНАЗИЈИ И УПИСУ МОЖЕТЕ НАЋИ И НА САЈТУ ШКОЛЕ:


ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Школска година почиње 1.9.2022. године. У септембру први и трећи разред наставу похађају преподне а други и четврти поподне. 1.9.2022. године одељењски старешина има прва два часа код одељења првог разреда и први час у осталим одељењима. У наставку су дати распореди часова за обе смене, списак ученика првог разреда по одељењима, распоред по учионицама… Све остале информације и потребна разјашњења ученици ће добити од одељењског старешине. 

ОДЕЉЕЊА ПРВОГ РАЗРЕДА – СПИСАК УЧЕНИКА

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ПРВИ И ТРЕЋИ РАЗРЕД – ПО ОДЕЉЕЊИМА

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ДРУГИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД – ПО ОДЕЉЕЊИМА

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ПРВИ И ТРЕЋИ РАЗРЕД – НАСТАВНИЦИ

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ДРУГИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД  – НАСТАВНИЦИ

РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО УЧИОНИЦАМА

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

СКИЦА ГИМНАЗИЈЕ – ПРИЗЕМЉЕ

СКИЦА ГИМНАЗИЈЕ – ПРВИ СПРАТ

Препоручене мере превенције  – за родитеље, ученике, наставнике

РАСПОРЕД ПО УЧИОНИЦАМА ЗА ГРУПЕ – језици, изборни прграми, грађанско-верска и остале поделе

 


РАСПОРЕД ПОПРАВНИХ ИСПИТА У АВГУСТУ

Математика:

Писмени: 22.8.2022. године у 900 – за све ученике – учионица број 18 

Усмени за ученике другог и трећег разреда: 23.8.2022. године у 800 – Учионица број 18

Усмени за ученике првог разреда: 24.8.2022. године у 800 – Учионица број 18

 

 Физика:

За ученике трећег разреда: 24.8.2022. године у кабинету физике у 800

За ученике првог разреда: 25.8.2022. године у кабинету физике у 800

 

Српски језик и књижевност

Писмени: 24.8.2022. године у 800 – Учионица број 22

Усмени: 25.8.2022. године у 900 – Учионица број 22

 

Географија

 22.8.2022. године у 1000 – учионица број 38

 

Хемија

22.8.2022. године у 1000 – учионица број 21

 

Базе података

23.8.2022. године у 900 – учионица број 6


УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.    

2022. година

Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама среда 13.07. до 08ч
Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу среда 13.07.
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе електронским путем (после првог и после другог уписног круга) четвртак-

среда

14.07. од 08ч до 20.07. до 24ч
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за први уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе четвртак и

петак

14.и 15. 07. од 8-15ч
Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу петак 15.07. до 24ч
Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга субота 16.07. до 08ч
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за други уписни круг непосредно у школи субота 16.07. 08-15ч

Упис ученика првог разреда обавља се на један од два понуђена начина:

 1. Електронским путем на порталу Моја средња школа од четвртка 14. јула 2022.
 2. Непосредно у просторијама Гимназије у четвртак и петак , 14. и 15. јула 2022. од 8.00 до 15.00 часова.

Документа потребна за упис директно у школи:

 1. Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу (пријаву ученици добијају у Школи)
 2. Сведочанство о завршеној основној школи
 3. Уверење о положеном завршном испиту

Упис је организован у просторији број 4(приземље лево).

Приликом подношења електронске пријаве или приликом уписа непосредно у Школи ученици бирају два изборна програма од понуђених четири.

Изборни програми се реализују са једним часом недељно. Програми који ученик одабере постају обавезни у првом разреду, оцењују се и оцена улази у општи успех ученика. У другом разреду, уколико желе,  ученици могу бирати друге изборне програме.

О ИЗБОРНИМ ПРОГРАМИМА: Ученици се у оквиру изборних програма могу бавити и темама-питањима-проблемима о којима мало знају, али поседују истраживачку радозналост да о томе више сазнају. Концепт изборних програма фаворизује проблемско учење, односно стицање знања се одвија спонтано током истраживачке и пројектне делатности. Тако стечена знања обично имају широку применљивост, а пружа се слобода ученицима да уз помоћ наставника, а према сопственим интересовањима, креирају активности унутар оквира који је задат модулима изборних премета. 

Изборни предмети који се нуде у нашој школи у првом разреду су:

 1. Језик, медији и култура
 2. Примењене науке
 3. Уметност и дизајн
 4. Здравље и спорт

Приликом уписа ученик треба да изабере два предмета од понуђених!

ОПИС ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

ДЕТАЉНИЈЕ О СВАКОМ ПРЕДМЕТУ


Упутство за полагање пријемног испита за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

 1. Пријемни испит ученици полажу у суботу 21.5.2022. године од 1000 до 1200. Ученици треба да буду у школи у 920. За време трајања испита у Школи је забрањено присуство осталим лицима.
 2. У холу Школе (на огласној табли код теткица) и на вратима учионица у којима се одржава пријемни испит биће истакнут списак ученика као и распоред седења.
 3. Ученици морају код себе да имају ђачку књижицу са фотографијом (овереном печатом) и хемијску оловку.
 4. Ученици могу да понесу и: флашицу воде и прибор за рад – лењир, троугао, угломер, шестар, графитну оловку, гумицу и калкулатор са основним рачунским операцијама (сви други калкулатори нису дозвољени за коришћење). Не може се користити калкулатор на мобилном телефону.
 5. Мобилни телефони су забрањени. Ученици су у обавези да их одложе пре почетка пријемног испита на за то предвиђено место у учионици.
 6. Прелиминарни резултати пријемног испита биће објављени преко портала Моја средња школа до уторка 24.5.2022. године до 800
 7. Ученици и/или њхови родитељи, односно други законски заступници, могу да остваре увид у тестове и поднесу приговор на резултат пријемног испита (код секретара Школе) – 24. 5. 2022. године (уторак), од 800 до 1600 сати. Образац за приговор се добија од секретара Школе – канцеларија број 28 (приземље десно).
 8. Коначни резултати пријемног испита биће објављени  на порталу Моја средња школа  25. 5. 2021. године (среда), до 800 сати.

РЕШЕЊА ТЕСТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ


Упутство за полагање пријемног испита за упис у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке

 1. Тест из српског језика ученици полажу у суботу 14.5.2022. године од 1000 до 1200. Ученици треба да буду у школи у 925. За време трајања испита у Школи је забрањено присуство осталим лицима.
 2. Тест из енглеског језика ученици полажу у недељу 15.5.2022. године од 1000 до 1200. Ученици треба да буду у школи у 925. За време трајања испита у Школи је забрањено присуство осталим лицима.
 3. У холу Школе (на огласној табли код теткица) и на вратима учионица у којима се одржава пријемни испит биће истакнут списак ученика као и распоред седења.
 4. Ученици морају код себе да имају ђачку књижицу са фотографијом (овереном печатом) и хемијску оловку.
 5. Ученици могу да понесу и: флашицу воде, графитну оловку и гумицу.
 6. Мобилни телефони су забрањени. Ученици су у обавези да их одложе пре почетка пријемног испита на за то предвиђено место у учионици.
 7. Прелиминарни  резултати пријемног испита биће истакнути у просторији број 3 у Школи у понедељак 16.5.2022. године у 1000
 8. Прелиминарне резултате ученици биће објављени и преко преко портала Моја средња школа до уторка 17.5.2022. године до 800
 9. Учесник Конкурса може да оствари увид у тестове и поднесе приговор на резултат пријемног испита (код секретара Школе) – 17. 5. 2022. године (уторак), од 800 до 1600 сати. Образац за приговор се добија од секретара Школе – канцеларија број 28 (приземље десно).

Коначни резултати пријемног испита биће објављени  на порталу Моја средња школа  18. 5. 2021. године (среда), до 800 сати.


ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Од 04. до 08. априла 2022. године, планиране су активности везане за подношење пријава за полагање пријемних испита за одељења за ученике са посебним способностима. У нашој Школи предвиђено је да ученици могу да се пријаве за упис на смер за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (информатички смер)  и на смер за ученике са посебним способностима за филолошке науке – живи језици – енглески језик (филолошки смер). Ученици који су заинтересовани за упис на наведене смерове, могу да се пријаве на следеће начине:

Први начин: Пријављивање електронским путем

Од 4.4.2022.  од 8 сати до 7.4.2022.  до 24 сата (понедељак-четвртак)

Подношење пријава за полагање пријемног испита на порталу: https://mojasrednjaskola.gov.rs

Други начин:  Подношење пријава за полагање пријемног испита у матичним основним школама

7.4.2022. и 8.4. 2022. године у периоду од 9–16 сати (четвртак-петак). Детаљније инфорамције у основној школи.

Трећи начин: Подношење пријава за полагање пријемног испита у Гимназији

7.4.2022. и 8.4.2022. године у периоду од  9–16 сати (четвртак-петак)

Пријављивање је у канцеларији број 28 (добићете пријаву од секретара).

 

Напомена: Детаљнија упутства за подношење пријава ученика могу се пронаћи и на порталу  https://mojasrednjaskola.gov.rs  .

 


ОБАВЕШТЕЊЕ – ПРИПРЕМНА НАСТАВА

Припремна настава за упис у филолошко одељење биће одржана у суботу 12.3.2022. године. У 9 сати је термин за српски језик и књижевност а у 11 за енглески језик. 

Следећи термин за припремну наставу за упис у информатичко одељење је у суботу 12.3.2022. године у 10 сати.


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

Пријављивање за упис у филолошко одељење је продужено до 3.3.2022. године. Заинтересовани ученици могу да се пријаве на телефон 026/617383 

У суботу 26.2.2022. године у Свечаној сали Гимназије у Смедереву, са почетком у 10 сати, биће организован састанак са ученицима који су се пријавили за припремну наставу за упис у информатичко одељење. Састанку могу да присуствују и родитељи ученика. 
На састанку ће ученици и родитељи бити у прилици да сазнају све битне информације о информатичком одељењу.
Након састанка биће одржан и први час припремне наставе из математике.


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

 ГИМНАЗИЈА У СМЕДЕРЕВУ УПИСУЈЕ И НАРЕДНЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ИНФОРМАТИЧКО И ФИЛОЛОШКО ОДЕЉЕЊЕ.

 СВИ УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА УПИС У ИНФОРМАТИЧКО ИЛИ ФИЛОЛОШКО ОДЕЉЕЊЕ, ТРЕБА ДА СЕ ПРИЈАВЕ СЕКРЕТАРУ ШКОЛЕ ДО ПЕТКА 18.2.2022. ГОДИНЕ НА ТЕЛЕФОН 026/617383 ОД 8 ДО 12 ЧАСОВА. ЗА ПРИЈАВЉЕНЕ УЧЕНИКЕ БИЋЕ ОРГАНИЗОВАНА БЕСПЛАТНА ПРИПРЕМНА НАСТАВА.

 ЗА СВЕ УЧЕНИКЕ КОЈИ СЕ ПРИЈАВЕ БИЋЕ ОРГАНИЗОВАН И ПОСЕБАН САСТАНАК НА КОМЕ ЋЕ ДОБИТИ СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О СМЕРОВИМА.

 ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О СМЕРОВИМА И ПЛАНУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА,  МОЖЕТЕ НАЋИ И НА КАРТИЦИ УПИС У ПРВИ РАЗРЕД.


НОВОГОДИШЊА ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА

Гимназијалци су и ове године, сада већ традиционално, хумани…У холу Гимназије почела је продаја новогодишњих честитки и декорација, које су ђаци сами правили…Новац од продаје намењен је куповини новогодишњих пакетића за најмлађе Смедеревце из социјално угрожених породица…Придружите се и ви нашој акцији! Чекамо вас!

   

 


ВАЖНО

У складу са одлукама и закључцима Кризног штаба, Тим за праћење и координисање примене превентивних мера у у раду школа донео је следећу одлуку: 

Одлука о моделу наставе од 1.9.2021. године

На основу Одлуке, све школе на нивоу наше општине крећу са првим моделом рада тј. сви здрави ученици имају наставу непосредно у школи почев од 1.9.2021. године.

Напомена: Све информације од значаја за ученике – распоред часова, одељења… биће објављене на сајту Школе 30.8.2021. године.


Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Како се приближава почетак нове школске године, а у жељи да се образовно-васпитни рад од 1.09.2021. године остварује на уобичајен начин, непосредно у простору школе, Министарство просвете, науке и технолошког развоја приступило је припреми инструкције за образовно-васпитне установе.

У складу са тим, молимо вас да се упознате са садржајем дописа, који достављамо у прилогу, као и да са истим упознате запослене у вашој установи и родитеље, односно друге законске заступнике ваших ученика. ДОПИС


МАТУРСКИ ИСПИТ

Ученици пријављују матурски испит у понедељак 31.5.2021. године у канцеларији број 25 по следећем распореду:

ОДЕЉЕЊЕ ТЕРМИН
4-1 1145 – 1230
4-2 1230 – 1315
4-3 1330 – 1430
4-4 1430 – 1515
4-5 1515 – 1600
4-6 1615 – 1700
4-7 1700 – 1745
4-8 1745 – 1830

Напомена: За пријављивање матурског испита потребно је да ученици попуне пријаву коју добијају код секретара Школе и да предају одштампани примерак матурског рада. Ученици су у обавези да матурски рад пошаљу у дигиталном облику ментору – најкасније до 1.6.2021. године.

ТЕРМИНИ ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА:

      – Писмени испит из српског језика: уторак, 1.6.2021. године – РАСПОРЕД ПО УЧИОНИЦАМА

      – Писмени испит из страног језика или математике: четвртак, 3.6. 2021. године – РАСПОРЕД ПО УЧИОНИЦАМА

      – Одбрана  матурских  радова: субота, 5.6.2021. године – РАСПОРЕД ОДБРАНЕ МАТУРСКИХ РАДОВА


Упутство за полагање пријемног испита за упис у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке

 1. Тест из српског језика ученици полажу у суботу 15.5.2021. године од 1000 до 1200. Ученици треба да буду у школи у 925. За време трајања испита у Школи је забрањено присуство осталим лицима.
 2. Тест из енглеског језика ученици полажу у недељу 16.5.2021. године од 1000 до 1200. Ученици треба да буду у школи у 925. За време трајања испита у Школи је забрањено присуство осталим лицима.
 3. У холу Школе (на огласној табли код теткица) и на вратима учионица у којима се одржава пријемни испит биће истакнут списак ученика као и распоред седења.
 4. Ученици морају код себе да имају ђачку књижицу са фотографијом (овереном печатом) и хемијску оловку.
 5. Ученици могу да понесу и: флашицу воде, графитну оловку и гумицу.
 6. Мобилни телефони су забрањени. Ученици су у обавези да их одложе пре почетка пријемног испита на за то предвиђено место у учионици.
 7. Прелиминарни  резултати пријемног испита биће истакнути у просторији број 3 у Школи у понедељак 17.5.2021. године у 930
 8. Прелиминарне резултате ученици ће моћи да виде и преко преко портала Моја средња школа у понедељак од 12 сати, коришћењем броја електронске пријаве.
 9. Учесник Конкурса може да оствари увид у тестове и поднесе приговор на резултат пријемног испита (код секретара Школе) – 18. 5. 2021. године (уторак), од 800 до 1600 сати. Образац за приговор се добија од секретара Школе – канцеларија број 28 (приземље десно).

Коначни резултати пријемног испита биће објављени  19. 5. 2021. године (среда), до 1200 сати.


ИНФОРМАЦИЈА О РЕЗУЛТАТИМА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У ИНФОРМАТИЧКО ОДЕЉЕЊЕ

На основу нових упутстава Министарства просвете, прелиминарни резултати не могу да се објаве на сајту Школе.

Резултате пријемног испита ученици могу да виде сутра од 9 сати у Школи у просторији број 3.

Резултате је могуће видети и преко портала Моја средња школа сутра од 12 сати, коришћењем броја електронске пријаве.

 


Упутство за полагање пријемног испита за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

 1. Пријемни испит ученици полажу у недељу 9.5.2021. године од 1000 до 1200. Ученици треба да буду у школи у 915. За време трајања испита у Школи је забрањено присуство осталим лицима.
 2. У холу Школе (на огласној табли код теткица) и на вратима учионица у којима се одржава пријемни испит биће истакнут списак ученика као и распоред седења.
 3. Ученици морају код себе да имају ђачку књижицу са фотографијом (овереном печатом) и хемијску оловку.
 4. Ученици могу да понесу и: флашицу воде и прибор за рад – лењир, троугао, угломер, шестар, графитну оловку, гумицу и калкулатор са основним рачунским операцијама (сви други калкулатори нису дозвољени за коришћење). Не може се користити калкулатор на мобилном телефону.
 5. Мобилни телефони су забрањени. Ученици су у обавези да их одложе пре почетка пријемног испита на за то предвиђено место у учионици.
 6. Прелиминарни резултати пријемног испита ће бити истакнути на сајту школе већ у недељу 9.5.2021. у вечерњим сатима, при чему ће уместо имена и презимена ученика бити наведен њихов индентификациони број. Резултати пријемног испита биће истакнути и у просторији број 3 у Школи у понедељак 10.5.2021. године у 1300  900
 7. Учесник Конкурса може да поднесе приговор на резултат пријемног испита (код секретара Школе) – 13. 5. 2021. године (четвртак), од 800 до 1600 сати. Образац за приговор се добија од секретара Школе.

Коначни резултати пријемног испита биће објављени у холу и на сајту Школе 15. 5. 2021. године (субота), до 800 сати.


УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ – ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Информације о пријави за полагање испита за упис у специјализована одељења

Портал за родитеље: Моја средња школа – објашњење

Адреса портала: www.mojasrednjaskola.gov.rs

 

Упис у школску 2021/2022. годину – шифре за смерове и број ученика:

Šifra
Smer
Broj mesta
POSM GA 4R01S
DRUŠTVENO – JEZIČKI SMER
60
POSM GA 4R04S
PRIRODNO – MATEMATIČKI SMER
90
POSM GA 4R10S
UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA FILOLOŠKE NAUKE – ENGLESKI JEZIK
24
POSM GA 4R31S
UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU
20

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА УПИС У СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОДЕЉЕЊА

Термини за припремну наставу за упис у филолошко одељење у марту

УТОРАК – у 18 сати; ЧЕТВРТАК – у 18 сати; СУБОТА – у 9 сати

 

Припремна настава за упис у информатичко одељење почиње у суботу 6.3.2021. године у 10 сати у Свечаној сали.


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА БИЋЕ ОДРЖАН У ПОНЕДЕЉАК, 31.8.2020. год. У СВЕЧАНОЈ САЛИ ШКОЛЕ ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:

 

ОДЕЉЕЊЕ 1-1         9,00-10,00

ОДЕЉЕЊЕ 1-2         10,15-11,15

ОДЕЉЕЊЕ 1-3         11,30-12,30

ОДЕЉЕЊЕ 1-4         12,45-13,45

ОДЕЉЕЊЕ 1-5         14,00-15,00

ОДЕЉЕЊЕ 1-6         15,15-16,15

ОДЕЉЕЊЕ 1-7         16,30-17,30

 

НАПОМЕНА: Ученици су у обавези да носе заштитну маску приликом уласка и боравка у Школи као и да се придржавају и осталих прописаних епидемиолошких мера.


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА

Родитељи ученика првог разреда који се нису још увек изјаснили о моделу по којем ће њихово дете похађати наставу, потребно је да се  што пре јаве Школи на тел 026/617 383.

 Могући модели похађања наставе су:

1.        Комбиновани – ученици једне недеље долазе у школу, а једне прате online наставу

2.       Online – ученици не долазе у школу већ наставу прате online, а оцењивање се врши у Школи.


РАСПОРЕД ИСПИТА У АВГУСТУ

РАСПОРЕД ПОПРАВНИХ ИСПИТА

Математика:

Писмени: 18.8.2020. године у 800 – Учионица број 22

Усмени: 19.8.2020. године у 830 – Учионица број 22 за ученике друге и четврте године

Усмени: 19.8.2020. године у 830 – Учионица број 6 за ученике прве и треће године

 Физика:

20.8.2020. године у кабинету физике у 800 : Ученици друге године и ученици одељења 1-1 и 3-7

20.8.2020. године у кабинету физике у 1015 : Ученици одељења 1-4 и 1-5

Српски језик и књижевност

Писмени: 20.8.2020. године у 815 – Учионица број 22

Усмени: 21.8.2020. године у 900 – Учионица број 38

Хемија

21.8.2020. године у 800  – Кабинет хемије

 

 

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ ПРОСТОРИЈА
Енглески језик 19.8.2020. Писмени: 830   Усмени: 945 Учионица број 38
Српски језик и књижевност 20.8.2020. Писмени: 815   Усмени: 1000 Учионица број 22
Хемија 21.8.2020. 800 Кабинет хемије
Логика; Филозофија 21.8.2020. 830 Учионица број 22
Математика 24.8.2020. Писмени: 800   Усмени: 1000 Учионица број 22
Историја 25.8.2020. 800 Учионица број 6
Физика 26.8.2020. 830 Кабинет физике
Италијански 26.8.2020. Писмени: 800   Усмени: 915 Учионица број 29
Географија 27.8.2020. 830 Учионица број
Биологија 28.8.2020. 900 Кабинет биологије
Француски и латински језик 31.8.2020. Писмени: 800   Усмени: 915 Учионица број 22

ПОПРАВНИ ИСПИТИ – ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ

Припремна настава из хемије

Припремна настава из физике

Припремна настава из математике

Припремна настава из српског језика и књижевности биће одржана од 14.8.2020. године до 18.8.2020. године у термину од 900  до  1130

Напомена: У зависности од епидемиолошке ситуације могуће су промене у времену и начину организације припремне наставе. Све евентуалне промене биће објављене на сајту Школе.

Напомена: Ученици треба да се пријаве за полагање поправних испита код секретара Школе у петак 14.8.2020. године у периоду од  800  до  1200.

директор


Упутство за полагање пријемног испита за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

 1. Пријемни испит ученици полажу 10.6.2020. године од 1000 до 1200. Ученици треба да буду у школи у 915. За време трајања испита у Школи је забрањено присуство осталим лицима.
 2. У холу Школе (на огласној табли код теткица) и на вратима учионица у којима се одржава пријемни испит биће истакнут списак ученика као и распоред седења.
 3. Ученици морају код себе да имају ђачку књижицу са фотографијом (овереном печатом) и хемијску оловку.
 4. Ученици могу да понесу и: флашицу воде и прибор за рад – лењир, троугао, угломер, шестар, графитну оловку, гумицу и калкулатор са основним рачунским операцијама (сви други калкулатори нису дозвољени за коришћење). Не може се користити калкулатор на мобилном телефону.
 5. Мобилни телефони су забрањени. Ученици су у обавези да их одложе пре почетка пријемног испита на за то предвиђено место у учионици.
 6. Резултати пријемног испита ће бити истакнути на сајту школе, при чему ће уместо имена и презимена ученика бити наведен њихов индентификациони број. Резултати пријемног испита биће истакнути и у холу Школе у петак 12.6.2020. године у 900
 7. Учесник Конкурса може да поднесе приговор на резултат пријемног испита (код секретара Школе) – 16. 6. 2020. године (уторак), од 1000 до 1600 сати. Образац за приговор се добија од секретара Школе.

17. 6. 2020. године (среда), до 1200 сати – Коначни резултати пријемног испита биће објављени у холу Школе а и на сајту.


МАТУРСКИ ИСПИТ – ПРИЈАВА

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКОГ ИСПИТА

Потребно је да ученици који полажу матурски испит у јунском року одштампају, попуне и понесу пријаву на матурски испит из српског језика и књижевности – 4.6.2020. године. Такође, потребно је понети и један штампани примерак матурског рада.


МАТУРСКИ ИСПИТ

Организација матурског испита:

     4. 6. 2020. године – испит из српског језика и књижевности

     6. 6. 2020. године – одбрана матурског рада

     8. 6. 2020. године – испит из страног језика или математике

 

Распоред ученика по учионицама и термини за испит из српског језика и књижевности

Распоред за одбрану матурских радова

Распоред ученика по учионицама и термини за испит из страног језика или математике

 

НАПОМЕНЕ: Ученици могу да уђу у Школу најраније 10 минута пре одређеног термина и да без задржавања у холу Школе наставе до учионице која им је одређена по распореду. Када се заврши испит ученици и наставници су у обавези да без икаквог даљег задржавања напусте објекат Школе. У просторијама Школе је обавезно ношење заштитних маски и придржавање свих осталих прописаних заштитних мера. 

 


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ И УЧЕНИКЕ КОЈИ ПОЛАЖУ ДОПУНСКЕ ИСПИТЕ

У јуну школске 2019/2020. године биће организовано полагање ванредних и допунских испита. Ученици који желе да полажу испите треба да на мејл адресу gimnazijasd@ptt.rs доставе следеће податке:

 1. Име и презиме и име једног родитеља.
 2. Место и датум рођења.
 3. Разред и смер (из којег полажу испите).
 4. Предмете које пријављују за полагање.

Рок за пријављивање је до 29.5.2020. године.


ЗА МАТУРАНТЕ – ТЕРМИНИ ЗА ОДГОВАРАЊЕ

1.6.2020. године
Предмет Наставник Термин Учионица
Енглески језик Ана Мартиновић 800 – 900 22
Биологија Станица Стојановић 830 4
Математика Зоран Дамњановић 930 – 1100 21
Филозофија Славица Станковић 945 – 1045 6
Математика Данијел Ђорђевић 1130 – 1230 46
Историја Милена Ђорић 1245: Одељење 41 42
Историја Милена Ђорић 1330 – 1415: Одељење 43 42

 

2.6.2020. године
Предмет Наставник Термин Учионица
Социологија Небојша Јовановић 800 – 930 4
Математика Зоран Дамњановић 900 – 1000: Одељење 42 21
Математика Зоран Дамњановић 1000 – 1100: Одељење 44 21
Италијански језик Марина Миливојевић 945 – 1030 6
Физика Дамјан Станковић 1130 – 1215: Одељење 46 5
Физика Дамјан Станковић 1230 – 1315 5
Немачки језик Тања Стојановић 1200 – 1300 22

 

Напомене: Ученици могу да уђу у Школу најраније 10 минута пре одређеног термина. Предметног наставника чекају у учионици која је одређена напред наведеним распоредом.  Када се заврши испитивање ученици су у обавези да без икаквог даљег задржавања напусте објекат Школе. Наставници и ученици су у обавези да у просторијама Школе носе заштитну маску и да се придржавају и свих осталих заштитних мера. ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ


ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА УПИС У ИНФОРМАТИЧКО ОДЕЉЕЊЕ

Ученици који су се пријавили за полагање пријемних испита за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику – информатичко одељење, треба да изврше додатне пријаве за конкретну школу коју желе да упишу. 

Додатна пријава се врши попуњавањем обрасца Пријава за полагање пријемног испита која се налази на следећем линку http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/PRIJAVA-ZA-POLAGANJE-PRIJEMNOG-ISPITA-LINK1.doc

Попуњену пријаву послати на мејл адресу школе коју желе да упишу – мејл Гимназије у Смедереву је gimnazijasd@ptt.rs . У тексту мејла навести и генерички број који је добијен при онлајн пријављивању. Након пријављивања добићете потврду пријема пријаве од стране Школе.

Ученици који нису успели да изврше онлајн пријаву или се нису уопште пријавили, могу да се пријаве попуњавањем и штампањем обрасца Пријава за полагање пријемног испита http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/PRIJAVA-ZA-POLAGANJE-PRIJEMNOG-ISPITA-LINK1.doc, који предају у школи коју желе да упишу. 

Пријављивање за полагање пријемних испита (слањем мејла или директно) обавља се од 18. до 21. маја 2020. године. Пријаву у Школи можете да предате у времену од 800 до 1200 код секретара Школе.

Пријемни испит биће организован 10.6.2020. године.


Конкурс за избор најбољих примера наставе на даљину

НАЛЕД и Организација за развој каријере и омладинског предузетништва „Connecting“ у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Заводом за унапређивање образовања и васпитања, Републичким секретаријатом за јавне политике и уз подршку Америчке агенције за међународни развој (УСАИД) расписују Конкурс за избор најбољих примера наставе на даљину под називом Магија је у рукама наставника.

Правила конкурса на сајту https://zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2020/04/Pravila_konkursa-najbolj%D0%B0-nastav%D0%B0-na-daljinu2020-2.pdf


УПИС УЧЕНИКА У СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОДЕЉЕЊА

Гимназија у Смедереву у новој школској години планира упис два специјализована одељења:

 1. Одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику – информатичко одељење
 2. Одељење филолошке гимназије – смер живи језици (енглески језик) – филолошко одељење

За полагање пријемног испита потребно је да се пријавите електронским путем: Пријава

Поред пријављивања путем веб пријаве потребно је да се пријавите и секретару Школе на број 026/617383 у пероду од 8 до 15 часова.

Пријављивање траје закључно са уторком 7.4.2020. године.

Детаљне информације о плану и програму наставе и учења, начину рангирања кандидата и упису можете да видите на картици Упис на сајту Школе.


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ

Поштовани родитељи и ученици,

У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја  дужни смо да Вас обавестимо да је обавеза родитеља ученика да обрате пажњу на садржаје које ученици постављају током процеса онлајн учења. Такође, скрећемо Вам пажњу да ће непримерено понашање утицати на оцену из владања ученика на крају школске године као и да је школа у случају поновљеног непримереног понашања дужна да поднесе пријаву Министарству унутрашњих послова.

До сада у нашој Школи није било таквих случајева а надам се да ће тако и остати у наставку реализације наставе на даљину.

Срдачан поздрав,

директор


РАДНО ВРЕМЕ ШКОЛЕ ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

За време ванредног стања у Школи ће бити организовано дежурство сваког радног дана од 8.00 до 12.00 часова. За издавање потврда, дупликата сведочанстава или других докумената потребно је да се најавите на телефон 026/617383 како би Вам заказали одговарајући термин. 

директор


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ УЧЕНИКА

Дана 16. и 17. 3. 2020. године одељењске старешине ће контактирати ученике ради прикупљања свих неопходних података за реализацију наставе на даљину. 

директор

ДОПИС МИНИСТРА ПРОСВЕТЕ НАМЕЊЕН РОДИТЕЉИМА И ДРУГИМ ЗАКОНСКИМ ЗАСТУПНИЦИМА УЧЕНИКА


ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

ОД ПОНЕДЕЉКА 16.3.2020. ГОДИНЕ ОБУСТАВЉА СЕ НАСТАВА. НА САЈТУ ШКОЛЕ БИЋЕ ОБЈАВЉИВАНЕ СВЕ ЗНАЧАЈНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ. 

ДИРЕКТОР


ОБАВЕШТЕЊЕ

У понедељак 16.3.2020. године извршиће се промена у раду смена.

директор


ОБАВЕШТЕЊА О ОРГАНИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ У ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ

Настава на почетку другог полугодишта одвијаће се исто као и у првом полугодишту. Друга и трећа година на наставу крећу преподне.

Распоред часова у фебруару за прву и другу годину.

Ученици треће и четврте године уместо маркица за превоз користе ђачке књижице.

О евентуалним променама у организацији наставе ученици ће бити обавештени у току наредне недеље.

директор