150 ГОДИНА РАДА СМЕДЕРЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ


ИСТОРИЈАТ НАШЕ ШКОЛЕ

150 ГОДИНА РАДА СМЕДЕРЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ  

Aкција оснивања прве средње школе у Смедеревском округу

Друштвена акција за оснивање гимназије је почела 1869. године писаним захтевом грађана Начелству округа смедеревског од кога се тражило да се отвори прва средња школа. Након неколицине предлога прослеђених министру просвете, одобрење је стигло 14. децембра 1870. године.

Како је функционисао рад гимназије након њеног оснивања?

Школа је почела са радом 1871. године у просторијама Начелства и имала је само 35 ученика. Она прераста у нижу гимназију увођењем трећег разреда 1878. и четвртог 1879. године. Покушаји да се уведе и пети разред (1885, 1886 и 1895. године) су остали безуспешни. 1912. године постаје шесторазредна мешовита школа јер јој је припојена Приватна нижа женска гимназија. Сада је број ученика износио 340.

 • Занимљивост – Од 1882. је похађају и девојчице

Привремено одвијање наставе пре подизања зграде Смедеревске гимназије

Гимназија је више од пола века радила без своје зграде, иако су општинске власти обећавале новац за ту сврху. Након коришћења простора у Начелству, настава се одвијала у зградама где је касније подигнут Општински дом, а једно време у згради код Бранкове циглане. Званично је изградња нове школске зграде почела 1913. године. Усељавање је каснило због рата 1914. и окупације која је следила 1915 – 1918. године. 

 • Упамти! – Захваљујући смедеревским добротворима (међу којима се истиче Дина Манчић) обезбеђен је новац за подизање зграде Смедеревске гимназије
 • Упамти! – Потпуна настава је уведена 1920. када школа добија име Смедеревска гимназија и бројала је око 426 ученика

Подизање зграде Смедеревске гимназије

Краљевска банска управа је 1929. године откупила зграду основне школе и уступила је гимназији. Планирано је да нова зграда има 14 учионица, велику свечану дворану, гимнастичку дворану и дворану за цртање као и већи број кабинета и канцеларија.

 • Упамти! – Градња је започета 6. маја 1934. године, а завршена у септембру исте

Просторни изглед наше школе

Постојећа гимназијска зграда (некадашња основна школа) је постала лево крило новоподигнуте грађевине. Њена главна карактеристика је централни истурени део на који се надовезују бочна крила,  дајући згради форму ћириличног слова „П“. Дуж крила и у приземљу и на спрату распоређене су учионице, а свечана сала заузимала је централни део спрата изнад улазног хола. Није било гимнастичке сале, довољно кабинета, канцеларија, сале за музику и цртање, ни већег броја пропратних просторија. Могла је да прими 700 ђака. Гимназија није била само значајан образовни, већ и културни чинилац града. Појављују се и први кабинети, школска библиотека и Гимназијска збирка старина. Школа има свој хор и оркестар, који гостују по читавој Краљевини и бројна друга ђачка друштва.

Утицај експлозије муниције на одржавање наставе

Експлозија муниције 5. јуна 1941. године је нанела велике жртве и разарања читавом граду и отежала рад наставе. Школски рад се свео на повремене часове и спровођење испита у просторијама Основне школе. Ученици су често били исељaвани из школе услед многих неприлика попут усељавања немачких рањеника, савезничких бомбардовања, борби за ослобођење. Приликом повлачења Немаца, зграда Гимназије је била оштећена и запаљена.

 • Занимљивост – Настава се у време експлозије муниције одвијала у само три учионице.

Наставни план и програм Гимназије од 1945. године

У школској 1945/46. години је школа имала 1171 ученика. Међу њима је било доста сиромашних и из околних села, те је за њих организован интернат на Дунаву. Наставни програм је био скраћен, настава се одржавала сваког другог дана и опет у више зграда. Настава се нормализовала 1947/48. и била је извођена у згради Гимназије.

 • Упамти! – Од школске 1954/55. Гимназија постаје четворогодишња средња школа са свега 422 ученика, док се годинама уназад састојала и од нижих разреда
 • Занимљивост – Пријемни испит за упис у Гимназију се уводи од 1956. године
 • Занимљивост – Настава у Гимназији се изводила само у преподневној смени, јер је у поподневној просторије користила Техничка средња школа

Наставни план и програм Гимназије од 1960. године

Нов наставни план и програм за гимназије, донет је и почео да се примењује 1960. године. Олакшано је полагање завршног испита: писани рад из предмета по избору, усмена одбрана пред комисијом и писмени испит из српског језика.

 • Упамти! – 1960. године су уведени смерови: друштвено-језички и природно-математички, за које су се ученици опредељивали после завршеног првог разреда

Рад гимназије у послератном периоду и дан школе

Рад Гимназије у послератном периоду био је обележен константним повећањем броја ђака и одељења, организацијом ваннаставних активности широког спектра али и упливом утицаја актуелног система који је успостављен у Југославији након Другог светског рата.

 • Занимљивост – Од 1967. Гимназија носи име свог ученика и првоборца Јована Јанићијевића
 • Упамти! – 1967. године је установљен Дан школе – 15. мај – Дан победе

Реновирање школе 

Да би се омогућио савременији рад  у школи, уочи њене стогодишњице, започета је 1970, а завршена 1972, доградња четири нове учионице, сала за физичко васпитање и спортски терени у дворишту. Школа је добила и нове опремљене кабинете за физику, хемију, биологију, одбрану и заштиту, фонолабораторију за стране језике, радионицу за техничко. За време градње настава је држана у Основној школи „Димитрије Давидовић“, Техничкој школи и Школи за квалификоване раднике. Свечано пресељење у адаптирану зграду било је у школској 1972/3. години. 

Стогодишњица

Јубилеј је прослављен 1971. године разним програмима од којих је најзначајнији рецитал “Минули век“ који је изведен заједно са припадницима Радио-телевизије Београд. Том приликом је изведен и чувени “Марш Смедеревске гимназије.” У склопу обележавања века постојања школе, она је одликована Орденом заслуге за народ са златном звездом, као и поједини професори.

Секције

Од секција треба издвојити математичку секцију, физичку групу, марксистички и дебатни кружок, биолошку секцију, литерарну дружину, драмску секцију, ликовну секцију, кинофото клуб, ритмичку секцију која је касније прерасла у плесну, клуб младих новинара, географко-научну групу “Јован Цвијић“, подмладак Црвеног крста, спортске секције, планинарско-смучарско друштво “Мироч“, Феријални савез, организација Извидника и планинки… Колико је велико интересовање ђака за ваннаставне активности било, сведочи и податак да је наставничко веће 1957. годиме осмислило тзв “слободан четвртак.”

 • Занимљивост – Појам “слободан четвртак“ – четвртком су ђаци имали само два часа редовне наставе, а остало време је одређено за рад секција. Међутим, због пренатрпаних осталих радних дана, овакав концепт је напуштен  у наредним школским годинама (нама ђацима то веома тешко пада…)

Хор

Школске 1969/70. поново почиње са радом хор Гимназије који је тада био једини градски хор и учествовао у обележавању свих важнијих датума и свечаних академија поводом Дана републике, Дана жена, на завршним свечаностима Смедеревске песничке јесени… 

Школски листови кроз време

Клуб младих новинара је покренуо 1957. године школски лист “Вести“ који је 1958. променио назив у “Реч омладине“. Школске 1970/71. је покренут лист “Гимназијалац“ да би 22.5.1974. изашао први број школског листа “Очима младих.”

 • Занимљивост – Лист “Очима младих” данас функционише у виду школског блога који активно воде професорке Слађана Радивојевић, Александра Милошевић, Сандра Папић и Маја Павловић

Средина седамдесетих година

Средином седамдесетих година први пут школа уписује 8 одељења. 1977. године – Гимназија постаје образовни центар. У првом образовном ступњу у I и II разреду су изучавани опште образовни предмети, у другом ступњу школовање је могло да траје једну или две године, зависно од професионалног усмерења у оквиру образовних подручја. Гимназија је тада имала образовна усмерења у подручју културе и јавног информисања, преводилачког подручја, природнонаучног/техничког и грађевинског подручја. Од 1980. уведено је и здравствено подручје, а 1984. и дрвопрерађивачки смер.

 • Занимљивост – 1976. године се уводи пракса да представници одељењске заједнице присуствују одељењским већима

Нова реформа образовања 

Од школске 1987. године су постојале две струке: културолошко-језичка са два образовна профила и природно-математички са образовним профилом сарадник у природним наукама.

 • Упамти! – 1990. године су основана два смера: друштвено-језички и природно математички

Светосавска повеља града Смедерева

​За изузетан допринос развоју образовања, Гимназија је 1995. године добила Светосавску повељу Општине Смедерево, што је још једна у низу награда и признања и показатељ високог квалитета рада установе, који је овим чином препознат. Бројне награде и признања прате рад Школе од оснивања, а важно је поменути и Плакету Економског факултета УБ за дугогодишњу успешну сарадњу.

 • Упамти! – Гимназија је 1995. године добила Светосавску повељу Општине Смедерево

Реформе школства од почетка 1990. године и отварање специјализованих одељења 

Велика значајна реформа школства се десила 1990/91. када су у образовни систем Србије поново враћене гимназије. Наша Школа је била школа са два смера (друштвено-језички и природно математички). У жељи да даље доприносе развоју квалитета образовања, на захтев Школе, одобрено је да се од школске 1998/99. године отвори филолошко одељење, званично: одељење за ученике са посебним склоностима за филолошке науке – енглески језик. Ово специјализовано одељење, уз извесне прекиде ранијих година, успешно школује младе филологе. У новембру 2016. године отворен је кабинет за кинески језик, а од школске 2018/19. Гимназија сваке године уписује и специјализовано одељење за ученике са посебним склоностима за рачунарство и информатику.

 • Упамти! – 1998. године се званично отвара филолошко одељење
 • Упамти! – 2018. године се званично отвара ИТ одељење

Две фондације наше школе

Фондација „Борјана С. Ђурић“, која постоји од 2002. године, док Фондација за помоћ сиромашним ученицима, обновљена 2003, додељује једнократне помоћи или стипендије ученицима Гимназије лошег финансијског стања.

Реконструкција и рад Смедеревске гимназије од почетка 2019. године

Нова санација и реконструкција зграде Гимназије отпочела је у јануару 2019. и завршена крајем шк 2019/20 год. За то време ученици и наставници су били измештени у објекте школа: ТТПШ „Деспот Ђурађ“ (4. разред), Техничке школе (1. и 2. разред) и ОШ „Свети Сава“ (3. разред), а први пут у сасвим обновљеној згради, ученици су имали наставу 1.09.2020. године. Поред измештања ученика и наставника ван матичне зграде, Школу је, као и цело друштво, задесио много већи проблем – пандемија Ковида 19, што је прекинуло непосредан рад са ученицима у другој половини школске 2019/20. и настава се одвијала на даљину.

У Гимназији данас раде многобројне секције/клубови, а ученици могу да развијају своје таленте и вештине у различитим областима природних, друштвених наука, језика и спорта.

Блог „Очима младих“ развио се из пројекта истоименог школског листа из 1970-их, одговарајући савременим тенденцијама дигитализације и потребе да се школске активности преселе и на интернет. Томе треба додати да Школа има свој званични налог и на друштвеној мрежи, где се прате најзначајнија постигнућа ученика на разним пољима. Вести на гимназијском сајту могу се пратити од јануара 2015. и сајт се редовно ажурира, што доприноси бољој информисаности наставника, ученика, али и њихових родитеља, као и потенцијалних будућих гимназијалаца. 

 • Гимназијалци су ангажовани на различитим друштвеним пројектима, и тако развијају свест о неопходности и значају друштвеног активизма, јер гимназијалци кроз целокупан процес образовања који стичу, мењају себе, а тако и своје окружење. Постају истински носиоци промена и снага развоја друштва у целини. Ученици наше школе показују висок ниво друштвене одговорности и то нам показују својим константним радом, ангажовањем и трудом!

~ Тему обрађивале и сјединиле ученице трећег разреда наше школе Ива Ђорђевић и Неда Радивојевић ~

~ Чланак написан захваљујући литератури професора Ружице Моневске, Милене Ђорић и Аце Цветановића ~