Monthly Archives: август 2021


ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Школска година почиње 1.9.2021. године. У септембру први и трећи разред наставу похађају преподне а други и четврти поподне. У наставку су дати распореди часова за обе смене, списак ученика првог разреда по одељењима, распоред по учионицама… Све остале информације и евентуална разјашњења ученици ће добити од одељењског старешине. 

ОДЕЉЕЊА ПРВОГ РАЗРЕДА – СПИСАК УЧЕНИКА

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ПРВИ И ТРЕЋИ РАЗРЕД – ПО ОДЕЉЕЊИМА

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ДРУГИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД – ПО ОДЕЉЕЊИМА

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ПРВИ И ТРЕЋИ РАЗРЕД – НАСТАВНИЦИ

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ДРУГИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД  – НАСТАВНИЦИ

РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО УЧИОНИЦАМА

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

СКИЦА ГИМНАЗИЈЕ – ПРИЗЕМЉЕ

СКИЦА ГИМНАЗИЈЕ – ПРВИ СПРАТ

Распоред изборних програма – први и трећи разред

Распоред изборних програма – други и четврти разред

Мере превенције  – за родитеље, ученике, наставнике

 

Напомена: Ученици су у обавези да се приликом боравка у Школи придржавају свих прописаних епидемиолошких мера!


ВАЖНО

У складу са одлукама и закључцима Кризног штаба, Тим за праћење и координисање примене превентивних мера у у раду школа донео је следећу одлуку: 

Одлука о моделу наставе од 1.9.2021. године

На основу Одлуке, све школе на нивоу наше општине крећу са првим моделом рада тј. сви здрави ученици имају наставу непосредно у школи почев од 1.9.2021. године.

Напомена: Све информације од значаја за ученике – распоред часова, одељења… биће објављене на сајту Школе 30.8.2021. године.


РАСПОРЕД ПОПРАВНИХ ИСПИТА У АВГУСТУ

Математика:

Писмени: 23.8.2021. године у 800 – за ученике трећег разреда и ученике првог разреда ( одељења 1-1, 1-2, 1-4) – учионица број 18 

Писмени: 23.8.2021. године у 800 – за ученике другог разреда и ученике првог разреда одељења 1-3 – учионица број 46 

Усмени за ученике трећег разреда: 24.8.2021. године у 900 – Учионица број 18

Усмени за ученике првог разреда – одељења 1-1, 1-2 и 1-4: 25.8.2021. године у 900 – Учионица број 18

Усмени за ученике првог разреда – одељење 1-3 и ученике другог разреда: 24.8.2021. године у 900 – Учионица број 22

 Физика:

25.8.2021. године у кабинету физике у 900

Српски језик и књижевност

Писмени: 24.8.2021. године у 800 – Учионица број 42

Усмени: 26.8.2021. године у 900 – Учионица број 42

Енглески језик

Писмени: 25.8.2021. године у 800 – Учионица број 22

Усмени: 26.8.2021. године у 900 – Учионица број 22

Немачки језик

Писмени: 25.8.2021. године у 800 – Учионица број 42

Усмени: 26.8.2021. године у 900 – Учионица број 43

Латински језик

Писмени: 27.8.2021. године у 800 – Учионица број 29

Усмени: 30.8.2021. године у 800 – Учионица број 29

 


Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Како се приближава почетак нове школске године, а у жељи да се образовно-васпитни рад од 1.09.2021. године остварује на уобичајен начин, непосредно у простору школе, Министарство просвете, науке и технолошког развоја приступило је припреми инструкције за образовно-васпитне установе.

У складу са тим, молимо вас да се упознате са садржајем дописа, који достављамо у прилогу, као и да са истим упознате запослене у вашој установи и родитеље, односно друге законске заступнике ваших ученика. ДОПИС