Борјана С. Ђурић


Фонд је основан 4. 10. 2002. године одлуком Школског одбора. Средства Фонда користе се за доделу новчане награде ученику генерације. Фонд носи име по покојној Борјани С. Ђурић, бившој ученици Школе.

Борјана С. Ђурић је рођена 1951. године у Смедереву. Похађала је Гимназију од 1967. до 1970. године. После Гимназије, завршила је Економски факултет у Београду, а радни век у Скупштини града Београда. Умрла је 3. марта 2002. године и сахрањена на Новом гробљу у Смедереву.

Оснивачка средства Фонда, у износу од 2000 УСА долара и 1.000,00 динара, као и 500€ у школској 2008/09. години и 500€ 15.06.2010. године, уплатила је Борјанина мајка Јелица Ђурић. Поред оснивачких средстава, Фонд тренутно располаже и средствима која су уплатили: Јелица Ђурић – 1000 долара, Јелена Чивчић и Михајло Станимировић – 100 долара, Мирјана Ристић и Елфида Стојановић – 100 долара, Породице Чивчић и Јокић – 100 долара, Љиљана Чолић Микетић – 100 долара, ДМВ „Инжењеринг“ – 12.000,00 динара, док су по 3.250,00 динара уплатили Елфида Стојановић, Бранислава Баришић и Мирјана Ристић.

Фонд има Савет Фонда као орган управљања. Савет има три стална члана: овлашћени представник првог улагача, директор и председник Школског одбора Школе. Сваки нови улагач са уплатом у вредности преко 100 УСА долара стиче право на једног члана у Савету Фонда. Председник Савета Фонда је Драгана Стојичић, представник ДМВ „Инжењеринг“, а заменик Душан Чивчић.

Ова презентација служи као позив свим људима који могу и желе да помогну рад Фонда, да то и ураде. Њихова имена ће редовно бити објављивана на сајту Школе.

Фонд Борјана С. Ђурић је преименован у складу са Законом у Фондацију Борјана С. Ђурић од 1. 7. 2011. године. Управни одбор фондације: Милутин Вучковић, чланови Душан Чивчић и Светлана Стојичић. Управитељ Фондације је директор школе Александар Маринковић.

Leave a comment