Извод из календара рада


ИЗВОД ИЗ КАЛЕНДАРА РАДА

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

  1. Настава почиње 1.9.2020. године (уторак), а завршава се 18.12.2020. године (петак)
  2. Први класификациони период се завршава: 20.11.2020. године (петак)
  3. Настава се не изводи 11.11.2020. године (среда).
  4. Родитељски састанци на крају I полугодишта: 23.12.2020.

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

  1. Настава почиње 18.1.2021. (понедељак), а завршава се 21.5.2021. (петак) за 4. разред и 23.6.2020. (среда) заостале разреде.
  2. Пролећни распуст: почиње 30.4.2021. (петак) а завршава се у понедељак 3.5.2021. године.
  3. У су боту 20.2.2021. настава се изводи по распореду од петка.
  4. У уторак 4.5.2021. настава се изводи по распореду од понедељка
  5. Трећи класификациони период се завршава 2.4.2021. године за 4. разред и 9.4.2021. године за остале разреде
  6. Родитељски састанци за I, II и III разред  28.6.2021. или 29.6.2021. године.

Leave a comment