Јавне набавке и огласи


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ – 2024

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ – 2023

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ – 2022

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ – 2021

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ – 2020

 

ДЕКОРАТИВНА РАСВЕТА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

ЕKСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ДРУГОГ РАЗРЕДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

ПИТАЊЕ И ОДГОВОР

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

ПЕЛЕТ  2019.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

ПИТАЊЕ И ОДГОВОР

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Набавка опреме за образовање  2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ  2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

ЕKСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ И ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН 4/2018 – ЕКСКУРЗИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЛОЖ УЉЕ 2018.

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЛОЖ УЉЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЕKСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ И ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА


ЛОЖ УЉЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ
УГОВОР ЗА ПРЕВОЗ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

САНАЦИЈА КРОВА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЕKСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ И ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЛОЖ УЉЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

ЕKСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДГОВОР НА НОВО ПИТАЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊЕ И ОДГОВОР
ЛОЖ УЉЕ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЕKСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЕKСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЛОЖ УЉЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА