Упутство за полагање пријемног испита за упис у одељење за обдарене ученике у филолошкој гимназији


  1. Пријемни испит ученици полажу из два дела и то:
  • српски језик и књижевност – 2.6.2018.
  • енглески језик – 3.6.2018. године

од 1000 до 1200. Ученици треба да буду у школи у 915. За време трајања испита у Школи је забрањено присуство осталим лицима.

  1. У холу Школе (на огласној табли код главног улаза) и на вратима учионица у којима се одржава пријемни испит биће истакнут списак ученика као и распоред седења.
  2. Ученици морају код себе да имају ђачку књижицу са фотографијом (овереном печатом) и хемијску оловку.
  3. Ученици могу да понесу и флашицу воде, графитну оловку и гумицу.
  4. Мобилни телефони су забрањени. Ученици су у обавези да их одложе пре почетка пријемног испита на за то предвиђено место у учионици.
  5. Резултати пријемног испита биће истакнути у холу Школе у понедељак 4.6.2018. године у 1000. Због заштите података о личности резултати не могу бити објављени на сајту Школе.
  6. Учесник Конкурса може да поднесе приговор на резултат пријемног испита (канц.бр. 44 – секретар Школе) – 07. 6. 2018. године (четвртак), од 800 до 1600 сати. Образац за приговор се добија од секретара Школе.

 8. 6. 2018. године (петак), од 900 до 1100 сати – Разматрање поднетих приговора (учионица бр.7)

 8. 6. 2018. године (петак), до 1200 сати – Коначни резултати пријемног испита биће објављени у холу Школе.