ПРИПРЕМНА НАСТАВА – ТЕРМИНИ


За упис у филолошко одељење:

  • Четвртак, 31.5.2018. године – 14 часова
  • Петак, 01.6.2018. године – 9 часовa

За упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику:

  • Субота, 26.5.2018. године – 10 часова
  • Недеља, 27.5.2018. године – 9 часова