Нови гимназијски смер – за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику


Упознајте се са новим гимназијским смером – за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику – СВЕ ИНФОРМАЦИЈE