Допунска настава је обавезна за све ученике који имају недовољну оцену или су одређени од предметног наставника за похађање часова допунске наставе.

Изостанке са допунске наставе родитељи морају да правдају на исти начин као и изостанке са часова редовне наставе.

Распоред часова обавезне допунске наставе