Нова школска година


Нова школска година почиње 1. 9. 2017.
Ученици прве и треће године од 7:00.
Ученици друге и четврте године од 13:30.
Пријем првака је истог дана у 7:00, у Свечаној сали.