ПРИПРЕМНА НАСТАВА

Припремна настава за информатичаре биће одржана у суботу 25.2.2023. године у 10 сати.


УПИС У ФИЛОЛОШКО И ИНФОРМАТИЧКО ОДЕЉЕЊЕ

Гимназија у Смедереву планира и у наредној школској години упис два специјализована одељења. Једно је одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке, филолошко одељење, које ће имати 24 ученика, и једно одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, информатичко одељење, које ће имати 20 ученика.

Информативни састанак са заинтересованим ученицима и њиховим родитељима биће одржан у суботу, 11. фебруара у свечаној сали Гимназије, са почетком у 10 часова за филолошки смер, а у 12 часова за информатички смер. На оба састанка ученици ће добити све потребне информације у вези са смеровима, начином полагања пријемног испита и бесплатном припремном наставом, која ће, за филологе, почети истог дана након састанка.
Сви ученици, заинтересовани за упис на оба смера, треба званично да се пријаве код секретара школе до понедељка 20. фебруара на телефон 026/617383 или дођу лично у периоду од 8 до 12 часова.

СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О СМЕРОВИМА КОЈИ ПОСТОЈЕ У ГИМНАЗИЈИ И УПИСУ МОЖЕТЕ НАЋИ И НА САЈТУ ШКОЛЕ:


ПРИМЕРИ ОСТВАРЕНОСТИ СТАНДАРДА ПО НИВОИМА

За сваки предмет и сваку годину учења дати су исходи тј. шта ученик треба да научи.

Уз одговарајуће стандарде и исходе дати су примери по областима на основу којих ученици могу да процене сопствени напредак и степен усвојености одговарајућих стандарда.

На основу наведених примера ученик треба да схвати разлику  између усвојености градива на основном, средњем и напредном нивоу.

Српски језик и књижевност

Српски језик – филолози

Књижевност – филолози

Енглески језик

Други страни језик – француски, италијански и руски језик

Други страни језик – немачки језик

Латински језик

Историја

Географија

Социологија

Филозофија

Психологија

Биологија

Хемија

Физика

Математика

Рачунарство и информатика

Музичка култура

Ликовна култура

Физичко и здравствено васпитање

Оперативни системи и рачунарске мреже