Историјска секција


Istorija

HISTORIA est

testis temporum (сведок времена)

lux veritatis (светло истине)

vita memoriae (живот памћења)

magistra vitae (учитељица живота)

nuntia vetustatis (гласница старине)

Секција окупља ђаке свих смерова и разреда заинтересованих за изучавање, приповедање и представљање прошлости. Садржаји прате интересовања полазника, али се предност даје завичајној историји. Чланови секције учествују у обележавањима свих важнијих датума и догађаја из прошлости града и околине, као и историје српског народа. У томе се ослањају и сарађују са свим институцијама у граду које имају исте задатке.

Поред секције организује се и додатна настава, која окупља ђаке заинтересоване за такмичења.

 

Уџбеници за школску 2015/2016. годину

  • Д. Лопандић, В. Петровић, И. Петровић, Историја за први разред гимназије свих смерова, ЛОГОС, Београд 2013.
  • Срђан Пириватрић, Историја за други разред гимназије друштвено-језичког смера, КLETT, Београд 2014.
  • Д. Лопандић, А. Колаковић, И. Петровић, Историја 2 за други разред гимназије природно-математичког смера, ЛОГОС, Београд 2014.
  • В. Дабић, М. Антоловић, Д. Омчикус, Историја за трећи разред гимназије друштвено-језичког смера, KLETT, Београд 2015.
  • Мира Радојевић, Историја за трећи разред гимназије природно-математичког и четврти разред друштвено-језичког смера, KLETT, Београд 2014.