УПИС У ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД


Упис у други разред: 1.7.2024. године од 800 до 1315 у учионици број 29.

Упис у трећи разред: 1.7.2024. године од 800 до 1315 у учионици број 4.

Упис у четврти разред: 1.7.2024. године од 800 до 1315 у учионици број 18.

Термини уписа по одељењима>

Одељења Термин
I, II, III /1 800 – 845
I, II, III /2 845 – 930
I, II, III /3 930 – 1015
I, II, III /4 1015 – 1100
I, II, III /5 1100 – 1145
I, II, III /6 1145 – 1230
I, II, III /7 1230 – 1315

 

Приликом уписа ученици прилажу сведочанство о завршеном разреду и попуњавају пријаву коју добијају од уписне комисије.

Приликом попуњавања пријаве ученици се изјашњавају и о изборним програмима које желе да похађају у другом односно трећем разреду.

Изборни програми у другом разреду у школској 2024/2025. су: Језик, медији и култура; Образовање за одрживи развој; Примењене науке; Здравље и спорт

Изборни програми у трећем разреду у школској 2024/2025. су: Савремене технологије; Образовање за одрживи развој; Примењене науке1; Геополитика; Методологија научног истраживања

 

ОПИС ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА У ДРУГОМ  РАЗРЕДУ У ШКОЛСКОЈ 2024/2025. ГОДИНИ

ОПИС ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ У ШКОЛСКОЈ 2024/2025. ГОДИНИ