УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2024/2025. ГОДИНЕ


Ученици могу да се упишу на следеће смерове:

ШИФРА НАЗИВ БРОЈ МЕСТА
POSM GA 4R01S Друштвено – језички смер 84
POSM GA 4R04S Природно – математички смер 84
POSM GA 4R31S Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику 20

Упис ученика у први разред обавља се на један од два понуђена начина:

  1. Електронским путем на порталу Моја средња школа 
  2. Непосредно у просторијама Гимназије у уторак и среда 2. и 3. јула 2024. од 8.00 до 15.00 часова.

Документа потребна за упис непосредно у школи:

  1. Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу (пријаву ученици добијају у Школи)
  2. Сведочанство о завршеној основној школи
  3. Уверење о положеном завршном испиту

Непосредан упис у школе – први уписни круг: 2.7.2024. године од 800 до 1500

Упис у друштвено-језички – учионица 4 (приземље лево)

Упис у природно-математички и информатички смер – учионица 29 (приземље десно)

Напомена: 3.7.2024. године упис је код секретара школе – приземље десно

 

Приликом подношења електронске пријаве или приликом уписа непосредно у Школи ученици бирају два изборна програма од понуђених четири.

Изборни програми се реализују са једним часом недељно. Програми који ученик одабере постају обавезни у првом разреду, оцењују се и оцена улази у општи успех ученика. У другом разреду, уколико желе,  ученици могу бирати друге изборне програме.

О ИЗБОРНИМ ПРОГРАМИМА: Ученици се у оквиру изборних програма могу бавити и темама-питањима-проблемима о којима мало знају, али поседују истраживачку радозналост да о томе више сазнају. Концепт изборних програма фаворизује проблемско учење, односно стицање знања се одвија спонтано током истраживачке и пројектне делатности. Тако стечена знања обично имају широку применљивост, а пружа се слобода ученицима да уз помоћ наставника, а према сопственим интересовањима, креирају активности унутар оквира који је задат модулима изборних премета. 

Изборни предмети који се нуде у нашој школи у првом разреду су:

  1. Језик, медији и култура
  2. Примењене науке
  3. Уметност и дизајн
  4. Здравље и спорт

Приликом уписа ученик треба да изабере два предмета од понуђених!

ОПИС ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

ДЕТАЉНИЈЕ О СВАКОМ ПРЕДМЕТУ