ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА – распоред и место одржавања aктивности


У ХОЛУ ШКОЛЕ ДОЧЕКАЋЕ ВАС МАТУРНАТИ КОЈИ ЋЕ ВАС СПРОВЕСТИ ПО ШКОЛИ И ДАТИ ВАМ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

ХОЛ ШКОЛЕ

 • Разговор са матурантима, обилазак Школе
 • Изложбе у организацији професора француског језика и професора историје

КАНЦЕЛАРИЈА ПСИХОЛОШКО-ПЕДАГОШКЕ СЛУЖБЕ

 • 1000 – 1200 Питајте све о смеровима, упису…

УЧИОНИЦА БРОЈ 29

 • 1000 – 1100 Представљање Сценске секције и секције „Доживи знање“

КАБИНЕТ ЗА ХЕМИЈУ

 • 1000 – 1200 Занимљиви огледи припремљени од стране наставника и ученика

КАБИНЕТ ЗА БИОЛОГИЈУ

 • 1000 – 1200 Вежбе, модели, микроскопирање…

КАБИНЕТ ЗА ФИЗИКУ

 • 1000 – 1200 Професори физике и ученици – демонстрациони експерименти уз учешће посетилаца, упознавање са наставницима, наставним средствима, непосредна искуства ученика…

УЧИОНИЦА БРОЈ 4

 • 1100 – 1200 Презентација наставе географије и занимљивих садржаја

УЧИОНИЦА БРОЈ 18

 • 1000 – 1100 Новинарска секција – представљање рада секције и презентација блога „Очима младих“

УЧИОНИЦА БРОЈ 29

 • 1100 – 1230 Промоција Музичке секције

УЧИОНИЦА БРОЈ 26

 • 1000 – 1100 Ликовна секција – упознавање са радом секције

УЧИОНИЦА БРОЈ 55

 • 1000 – 1100 Радионица „Путовање кроз филозофију“ – интерактивне активности …
 • 1100 – 1200 Презентација изборних програма – упознавање ученика са занчајем изборних програма у гимназији

 КАБИНЕТ ИНФОРМАТИКЕ БРОЈ 17

 • 1000 – 1100 Програмирање и ВЕБ програмирање – представљање информатичких предмета (апликације ученика, одговори на питања…)
 • 1100 – 1200 Израда видео лекција и постављање на YouTube канал – наставници и ученици

КАБИНЕТ ИНФОРМАТИКЕ БРОЈ 54

 • 1000 – 1100 Креирање Веб страница – ученици информатичког одељења
 • 1100 – 1200 Програмирање у Пајтону – креирање једноставних програма

КАБИНЕТ ИНФОРМАТИКЕ БРОЈ 35

 • 1030 – 1130 Мултимедија у нашој Школи – презентације радова ученика и искуства ученика првог и другог разреда информатичког смера

ФИСКУЛТУРНА САЛА

 • 1000 – 1200 Гимнастичке и ритмичке тачке ученика

 

ПОЛОЖАЈ УЧИОНИЦА:

Приземље лево: Кабинет физике; Учионица број 4; Канцеларија директора

Приземље десно: Канцеларија Психолошко-педагошке службе; Фискултурна сала;  Учионице број 29, 18, 26; Кабинет информатике 17

Први спрат: Свечана сала; Кабинет за биологију; Кабинет за хемију; Кабинет информатике 54; Кабинет информатике 35; Учионица број 55