УПИС У ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД


Упис у II разред: 4.7.2023. године од 800 до 1315 у учионици број 29.

Упис у III разред: 4.7.2023. године од 800 до 1315 у учионици број 4.

Упис у IV разред: 4.7.2023. године од 800 до 1315 у учионици број 18.

Термини уписа по одељењима

Одељење                   Термин

I, II, III /1                   800 – 845

I, II, III /2                   845 – 930

I, II /3                          930 – 1015

I, II, III /4                   1015 – 1100

I, II, III /5                   1100 – 1145

I, II, III /6                   1145 – 1230

I, II, III /7                   1230 – 1315

 

Приликом уписа ученици прилажу сведочанство о завршеном разреду и попуњавају пријаву коју добијају од уписне комисије.

 

Приликом попуњавања пријаве ученици се изјашњавају и о изборним програмима које желе да похађају у другом односно трећем разреду.

Изборни програми у другом разреду у школској 2023/2024. су: Језик, медији и култура; Уметност и дизајн; Примењене науке; Здравље и спорт

Изборни програми у трећем разреду у школској 2023/2024. су: Економија и бизнис; Образовање за одрживи развој; Примењене науке1; Геополитика; Методологија научног истраживања

 

ОПИС ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА У ДРУГОЈ ГОДИНИ У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ

ОПИС ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА У ТРЕЋОЈ ГОДИНИ У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ