Упутство за полагање пријемног испита за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику


  1. Пријемни испит ученици полажу у суботу 20.5.2023. године од 1000 до 1200. Ученици треба да буду у школи у 925. За време трајања испита у Школи је забрањено присуство осталим лицима.
  2. У холу Школе (на огласној табли код теткица) и на вратима учионица у којима се одржава пријемни испит биће истакнут списак ученика као и распоред седења.
  3. Ученици морају код себе да имају ђачку књижицу са фотографијом (овереном печатом) и хемијску оловку.
  4. Ученици могу да понесу и: флашицу воде и прибор за рад – лењир, троугао, угломер, шестар, графитну оловку, гумицу и калкулатор са основним рачунским операцијама (сви други калкулатори нису дозвољени за коришћење). Не може се користити калкулатор на мобилном телефону.
  5. Мобилни телефони су забрањени. Ученици су у обавези да их одложе пре почетка пријемног испита на за то предвиђено место у учионици.
  6. Прелиминарни резултати биће објављени у Школи у просторији број 3 у понедељак 22.5.2023. године до 800 
  7. Прелиминарни резултати пријемног испита биће објављени преко портала Моја средња школа до уторка 23.5.2023. године до 800
  8. Ученици и/или њхови родитељи, односно други законски заступници, могу да остваре увид у тестове и поднесу приговор на резултат пријемног испита (код секретара Школе) – 23. 5. 2023. године (уторак), од 800 до 1600 сати. Образац за приговор се добија од секретара Школе – канцеларија број 28 (приземље десно).
  9. Коначни резултати пријемног испита биће објављени  на порталу Моја средња школа  24. 5. 2023. године (среда), до 800 сати.