УПИС У ПРВИ РАЗРЕД


КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.    

2022. година

Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама среда 13.07. до 08ч
Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу среда 13.07.
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе електронским путем (после првог и после другог уписног круга) четвртак-

среда

14.07. од 08ч до 20.07. до 24ч
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за први уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе четвртак и

петак

14.и 15. 07. од 8-15ч
Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу петак 15.07. до 24ч
Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга субота 16.07. до 08ч
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за други уписни круг непосредно у школи субота 16.07. 08-15ч

Упис ученика првог разреда обавља се на један од два понуђена начина:

  1. Електронским путем на порталу Моја средња школа од четвртка 14. јула 2022.
  2. Непосредно у просторијама Гимназије у четвртак и петак , 14. и 15. јула 2022. од 8.00 до 15.00 часова.

Документа потребна за упис директно у школи:

  1. Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу (пријаву ученици добијају у Школи)
  2. Сведочанство о завршеној основној школи
  3. Уверење о положеном завршном испиту

Упис је организован у просторији број 4(приземље лево).

Приликом подношења електронске пријаве или приликом уписа непосредно у Школи ученици бирају два изборна програма од понуђених четири.

Изборни програми се реализују са једним часом недељно. Програми који ученик одабере постају обавезни у првом разреду, оцењују се и оцена улази у општи успех ученика. У другом разреду, уколико желе,  ученици могу бирати друге изборне програме.

О ИЗБОРНИМ ПРОГРАМИМА: Ученици се у оквиру изборних програма могу бавити и темама-питањима-проблемима о којима мало знају, али поседују истраживачку радозналост да о томе више сазнају. Концепт изборних програма фаворизује проблемско учење, односно стицање знања се одвија спонтано током истраживачке и пројектне делатности. Тако стечена знања обично имају широку применљивост, а пружа се слобода ученицима да уз помоћ наставника, а према сопственим интересовањима, креирају активности унутар оквира који је задат модулима изборних премета. 

Изборни предмети који се нуде у нашој школи у првом разреду су:

  1. Језик, медији и култура
  2. Примењене науке
  3. Уметност и дизајн
  4. Здравље и спорт

Приликом уписа ученик треба да изабере два предмета од понуђених!

ОПИС ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

ДЕТАЉНИЈЕ О СВАКОМ ПРЕДМЕТУ