ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ


Школска година почиње 1.9.2021. године. У септембру први и трећи разред наставу похађају преподне а други и четврти поподне. У наставку су дати распореди часова за обе смене, списак ученика првог разреда по одељењима, распоред по учионицама… Све остале информације и евентуална разјашњења ученици ће добити од одељењског старешине. 

ОДЕЉЕЊА ПРВОГ РАЗРЕДА – СПИСАК УЧЕНИКА

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ПРВИ И ТРЕЋИ РАЗРЕД – ПО ОДЕЉЕЊИМА

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ДРУГИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД – ПО ОДЕЉЕЊИМА

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ПРВИ И ТРЕЋИ РАЗРЕД – НАСТАВНИЦИ

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ДРУГИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД  – НАСТАВНИЦИ

РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО УЧИОНИЦАМА

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

СКИЦА ГИМНАЗИЈЕ – ПРИЗЕМЉЕ

СКИЦА ГИМНАЗИЈЕ – ПРВИ СПРАТ

Распоред изборних програма – први и трећи разред

Распоред изборних програма – други и четврти разред

Мере превенције  – за родитеље, ученике, наставнике

 

Напомена: Ученици су у обавези да се приликом боравка у Школи придржавају свих прописаних епидемиолошких мера!