РАСПОРЕД ПОПРАВНИХ ИСПИТА У АВГУСТУ


Математика:

Писмени: 23.8.2021. године у 800 – за ученике трећег разреда и ученике првог разреда ( одељења 1-1, 1-2, 1-4) – учионица број 18 

Писмени: 23.8.2021. године у 800 – за ученике другог разреда и ученике првог разреда одељења 1-3 – учионица број 46 

Усмени за ученике трећег разреда: 24.8.2021. године у 900 – Учионица број 18

Усмени за ученике првог разреда – одељења 1-1, 1-2 и 1-4: 25.8.2021. године у 900 – Учионица број 18

Усмени за ученике првог разреда – одељење 1-3 и ученике другог разреда: 24.8.2021. године у 900 – Учионица број 22

 Физика:

25.8.2021. године у кабинету физике у 900

Српски језик и књижевност

Писмени: 24.8.2021. године у 800 – Учионица број 42

Усмени: 26.8.2021. године у 900 – Учионица број 42

Енглески језик

Писмени: 25.8.2021. године у 800 – Учионица број 22

Усмени: 26.8.2021. године у 900 – Учионица број 22

Немачки језик

Писмени: 25.8.2021. године у 800 – Учионица број 42

Усмени: 26.8.2021. године у 900 – Учионица број 43

Латински језик

Писмени: 27.8.2021. године у 800 – Учионица број 29

Усмени: 30.8.2021. године у 800 – Учионица број 29