УПИС У ПРВИ РАЗРЕД


КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.    

2021. година

Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама недеља 11.07. до 08ч
Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу недеља 11.07.
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе електронским путем (после првог и после другог уписног круга) понедељак-

недеља

12.07. од 08ч до 18.07. до 24ч
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за први уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе понедељак и

уторак

12.и 13. 07. 8-15ч
Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу среда 14.07. до 24ч
Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга среда 14.07. до 08ч
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за други уписни круг непосредно у школи петак 16.07. 08-15ч

Ученици могу да се упишу електронским путем а могу да се упишу и непосредно у Школи. Приликом подношења електронске пријаве или приликом уписа непосредно у Школи ученици бирају два изборна програм од понуђених четири.

Изборни програми се реализују са једним часом недељно. Програми који ученик одабере постају обавезни у првом разреду, оцењују се и оцена улази у општи успех ученика. У другом разреду, уколико желе,  ученици могу бирати друге изборне програме.

О ИЗБОРНИМ ПРОГРАМИМА: Ученици се у оквиру изборних програма могу бавити и темама-питањима-проблемима о којима мало знају, али поседују истраживачку радозналост да о томе више сазнају. Концепт изборних програма фаворизује проблемско учење, односно стицање знања се одвија спонтано током истраживачке и пројектне делатности. Тако стечена знања обично имају широку применљивост, а пружа се слобода ученицима да уз помоћ наставника, а према сопственим интересовањима, креирају активности унутар оквира који је задат модулима изборних премета. 

Изборни предмети који се нуде у нашој школи у првом разреду су:

  1. Језик, медији и култура
  2. Примењене науке
  3. Уметност и дизајн
  4. Здравље и спорт

Приликом уписа ученик треба да изабере два предмета од понуђених!

ОПИС ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

ДЕТАЉНИЈЕ О СВАКОМ ПРЕДМЕТУ

 

Непосредни упис у Школи могућ је 12.7.2021. и 13.7.2021. године од 8 до 15 часова.

Упис у одељења друштвено језичког смера и филолошко одељење биће обављен у учионици број 22 (приземље десно) 

Упис у одељења природно математичког смера биће обављен у учионици број 4 (приземље лево)

Упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику биће обављен у учионици број 4 (приземље лево). Ученици који се уписују у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику и ученици који се уписују у филолошко одељење немају изборне програме и једино се опредељују између грађанског васпитања и верске наставе.

Уколико се ученици уписују непосредно у Школи, потребно је да понесу уверење о положеном завршном испиту и да попуне пријаву коју ће добити од уписне комисије.

Напомена: Приликом доласкa у Школу ученици, родитељи или други законски заступници су у обавези да носе заштитну маску као и да се придржавају и других прописаних заштитних мера.