УПИС У ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД


Упис у II, III, IV разред: 5. 7. 2021. године.

Упис у други разред: просторија број 4 ; Упис у трећи разред: просторија број 18 ;

Упис у четврти разред: просторија број 29

 

Одељење Термин
1-1; 2-1;3-1  800 – 900
1-2; 2-2; 3-2  900 – 1000
1-3; 2-3; 3-3 1000 – 1100
1-4; 2-4; 3-4 1100 – 1200
1-5; 2-5; 3-5 1200 – 1300
1-6; 2-6; 3-6 1300 – 1400
1-7; 2-7; 3-7; 3-8 1400 – 1500

Приликом уписа ученици предају сведочанство о завршеном претходном разреду и попуњавају пријаву коју добијају од уписне комисије.