Monthly Archives: јул 2023


УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

Ученици могу да се упишу на следеће смерове:

ШИФРА НАЗИВ БРОЈ МЕСТА
POSM GA 4R01S Друштвено – језички смер 60
POSM GA 4R04S Природно – математички смер 90
POSM GA 4R10S Ученици са посебним способностима за филолошке науке – енглески језик 24
POSM GA 4R31S Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику 20

Упис ученика у први разред обавља се на један од два понуђена начина:

  1. Електронским путем на порталу Моја средња школа 
  2. Непосредно у просторијама Гимназије у понедељак и уторак 3. и 4. јула 2023. од 8.00 до 15.00 часова.

Документа потребна за упис непосредно у школи:

  1. Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу (пријаву ученици добијају у Школи)
  2. Сведочанство о завршеној основној школи
  3. Уверење о положеном завршном испиту

Непосредан упис у школе – први уписни круг: 3.7.2023. године од 800 до 1500

Упис у друштвено-језички и филолошки смер – учионица 4 (приземље лево)

Упис у природно-математички и информатички смер – учионица 29 (приземље десно)

Напомена: 4.7.2023. године упис је код секретара школе – приземље десно

 

Приликом подношења електронске пријаве или приликом уписа непосредно у Школи ученици бирају два изборна програма од понуђених четири.

Изборни програми се реализују са једним часом недељно. Програми који ученик одабере постају обавезни у првом разреду, оцењују се и оцена улази у општи успех ученика. У другом разреду, уколико желе,  ученици могу бирати друге изборне програме.

О ИЗБОРНИМ ПРОГРАМИМА: Ученици се у оквиру изборних програма могу бавити и темама-питањима-проблемима о којима мало знају, али поседују истраживачку радозналост да о томе више сазнају. Концепт изборних програма фаворизује проблемско учење, односно стицање знања се одвија спонтано током истраживачке и пројектне делатности. Тако стечена знања обично имају широку применљивост, а пружа се слобода ученицима да уз помоћ наставника, а према сопственим интересовањима, креирају активности унутар оквира који је задат модулима изборних премета. 

Изборни предмети који се нуде у нашој школи у првом разреду су:

  1. Језик, медији и култура
  2. Примењене науке
  3. Уметност и дизајн
  4. Здравље и спорт

Приликом уписа ученик треба да изабере два предмета од понуђених!

ОПИС ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

ДЕТАЉНИЈЕ О СВАКОМ ПРЕДМЕТУ


УПИС У ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Упис у II разред: 4.7.2023. године од 800 до 1315 у учионици број 29.

Упис у III разред: 4.7.2023. године од 800 до 1315 у учионици број 4.

Упис у IV разред: 4.7.2023. године од 800 до 1315 у учионици број 18.

Термини уписа по одељењима

Одељење                   Термин

I, II, III /1                   800 – 845

I, II, III /2                   845 – 930

I, II /3                          930 – 1015

I, II, III /4                   1015 – 1100

I, II, III /5                   1100 – 1145

I, II, III /6                   1145 – 1230

I, II, III /7                   1230 – 1315

 

Приликом уписа ученици прилажу сведочанство о завршеном разреду и попуњавају пријаву коју добијају од уписне комисије.

 

Приликом попуњавања пријаве ученици се изјашњавају и о изборним програмима које желе да похађају у другом односно трећем разреду.

Изборни програми у другом разреду у школској 2023/2024. су: Језик, медији и култура; Уметност и дизајн; Примењене науке; Здравље и спорт

Изборни програми у трећем разреду у школској 2023/2024. су: Економија и бизнис; Образовање за одрживи развој; Примењене науке1; Геополитика; Методологија научног истраживања

 

ОПИС ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА У ДРУГОЈ ГОДИНИ У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ

ОПИС ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА У ТРЕЋОЈ ГОДИНИ У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ