Yearly Archives: 2023


ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Школска година почиње 1.9.2023. године. Први и трећи разред наставу похађају преподне а други и четврти поподне. Преподневна смена почиње у 7:00 а поподневна у 13:30. Ученици који су уписали први разред треба да дођу у 6:50 у Свечану салу школе (први спрат).

1.9.2023. године одељењски старешина има прва два часа код одељења првог разреда и први час у осталим разредима. 

 

Распоред првака по одељењима

Распоред одељења по учионицама

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

СКИЦА ГИМНАЗИЈЕ – ПРИЗЕМЉЕ

СКИЦА ГИМНАЗИЈЕ – ПРВИ СПРАТ

Распоред часова за први и трећи разред – по одељењима

Распоред часова за први и трећи разред – наставници

Распоред часова за други и четврти разред – по одељењима

Распоред часова за други и четврти разред – наставници

 

РАСПОРЕД ПО УЧИОНИЦАМА ЗА ГРУПЕ – језици, изборни прграми, грађанско-верска и остале поделе

Све остале информације и потребна разјашњења ученици ће добити и од одељењског старешине.


УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

Ученици могу да се упишу на следеће смерове:

ШИФРА НАЗИВ БРОЈ МЕСТА
POSM GA 4R01S Друштвено – језички смер 60
POSM GA 4R04S Природно – математички смер 90
POSM GA 4R10S Ученици са посебним способностима за филолошке науке – енглески језик 24
POSM GA 4R31S Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику 20

Упис ученика у први разред обавља се на један од два понуђена начина:

 1. Електронским путем на порталу Моја средња школа 
 2. Непосредно у просторијама Гимназије у понедељак и уторак 3. и 4. јула 2023. од 8.00 до 15.00 часова.

Документа потребна за упис непосредно у школи:

 1. Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу (пријаву ученици добијају у Школи)
 2. Сведочанство о завршеној основној школи
 3. Уверење о положеном завршном испиту

Непосредан упис у школе – први уписни круг: 3.7.2023. године од 800 до 1500

Упис у друштвено-језички и филолошки смер – учионица 4 (приземље лево)

Упис у природно-математички и информатички смер – учионица 29 (приземље десно)

Напомена: 4.7.2023. године упис је код секретара школе – приземље десно

 

Приликом подношења електронске пријаве или приликом уписа непосредно у Школи ученици бирају два изборна програма од понуђених четири.

Изборни програми се реализују са једним часом недељно. Програми који ученик одабере постају обавезни у првом разреду, оцењују се и оцена улази у општи успех ученика. У другом разреду, уколико желе,  ученици могу бирати друге изборне програме.

О ИЗБОРНИМ ПРОГРАМИМА: Ученици се у оквиру изборних програма могу бавити и темама-питањима-проблемима о којима мало знају, али поседују истраживачку радозналост да о томе више сазнају. Концепт изборних програма фаворизује проблемско учење, односно стицање знања се одвија спонтано током истраживачке и пројектне делатности. Тако стечена знања обично имају широку применљивост, а пружа се слобода ученицима да уз помоћ наставника, а према сопственим интересовањима, креирају активности унутар оквира који је задат модулима изборних премета. 

Изборни предмети који се нуде у нашој школи у првом разреду су:

 1. Језик, медији и култура
 2. Примењене науке
 3. Уметност и дизајн
 4. Здравље и спорт

Приликом уписа ученик треба да изабере два предмета од понуђених!

ОПИС ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

ДЕТАЉНИЈЕ О СВАКОМ ПРЕДМЕТУ


УПИС У ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Упис у II разред: 4.7.2023. године од 800 до 1315 у учионици број 29.

Упис у III разред: 4.7.2023. године од 800 до 1315 у учионици број 4.

Упис у IV разред: 4.7.2023. године од 800 до 1315 у учионици број 18.

Термини уписа по одељењима

Одељење                   Термин

I, II, III /1                   800 – 845

I, II, III /2                   845 – 930

I, II /3                          930 – 1015

I, II, III /4                   1015 – 1100

I, II, III /5                   1100 – 1145

I, II, III /6                   1145 – 1230

I, II, III /7                   1230 – 1315

 

Приликом уписа ученици прилажу сведочанство о завршеном разреду и попуњавају пријаву коју добијају од уписне комисије.

 

Приликом попуњавања пријаве ученици се изјашњавају и о изборним програмима које желе да похађају у другом односно трећем разреду.

Изборни програми у другом разреду у школској 2023/2024. су: Језик, медији и култура; Уметност и дизајн; Примењене науке; Здравље и спорт

Изборни програми у трећем разреду у школској 2023/2024. су: Економија и бизнис; Образовање за одрживи развој; Примењене науке1; Геополитика; Методологија научног истраживања

 

ОПИС ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА У ДРУГОЈ ГОДИНИ У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ

ОПИС ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА У ТРЕЋОЈ ГОДИНИ У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ 


УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

Ученици могу да се упишу на следеће смерове:

ШИФРА НАЗИВ БРОЈ МЕСТА
POSM GA 4R01S Друштвено – језички смер 60
POSM GA 4R04S Природно – математички смер 90
POSM GA 4R10S Ученици са посебним способностима за филолошке науке – енглески језик 24
POSM GA 4R31S Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику 20

Упис ученика у први разред обавља се на један од два понуђена начина:

 1. Електронским путем на порталу Моја средња школа 
 2. Непосредно у просторијама Гимназије у понедељак и уторак 3. и 4. јула 2023. од 8.00 до 15.00 часова.

Документа потребна за упис непосредно у школи:

 1. Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу (пријаву ученици добијају у Школи)
 2. Сведочанство о завршеној основној школи
 3. Уверење о положеном завршном испиту

Непосредан упис у школе – први уписни круг: 3.7.2023. године од 800 до 1500

Упис у друштвено-језички и филолошки смер – учионица 4 (приземље лево)

Упис у природно-математички и информатички смер – учионица 29 (приземље десно)

Напомена: 4.7.2023. године упис је код секретара школе – приземље десно

 

Приликом подношења електронске пријаве или приликом уписа непосредно у Школи ученици бирају два изборна програма од понуђених четири.

Изборни програми се реализују са једним часом недељно. Програми који ученик одабере постају обавезни у првом разреду, оцењују се и оцена улази у општи успех ученика. У другом разреду, уколико желе,  ученици могу бирати друге изборне програме.

О ИЗБОРНИМ ПРОГРАМИМА: Ученици се у оквиру изборних програма могу бавити и темама-питањима-проблемима о којима мало знају, али поседују истраживачку радозналост да о томе више сазнају. Концепт изборних програма фаворизује проблемско учење, односно стицање знања се одвија спонтано током истраживачке и пројектне делатности. Тако стечена знања обично имају широку применљивост, а пружа се слобода ученицима да уз помоћ наставника, а према сопственим интересовањима, креирају активности унутар оквира који је задат модулима изборних премета. 

Изборни предмети који се нуде у нашој школи у првом разреду су:

 1. Језик, медији и култура
 2. Примењене науке
 3. Уметност и дизајн
 4. Здравље и спорт

Приликом уписа ученик треба да изабере два предмета од понуђених!

ОПИС ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

ДЕТАЉНИЈЕ О СВАКОМ ПРЕДМЕТУ


Упутство за полагање пријемног испита за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

 1. Пријемни испит ученици полажу у суботу 20.5.2023. године од 1000 до 1200. Ученици треба да буду у школи у 925. За време трајања испита у Школи је забрањено присуство осталим лицима.
 2. У холу Школе (на огласној табли код теткица) и на вратима учионица у којима се одржава пријемни испит биће истакнут списак ученика као и распоред седења.
 3. Ученици морају код себе да имају ђачку књижицу са фотографијом (овереном печатом) и хемијску оловку.
 4. Ученици могу да понесу и: флашицу воде и прибор за рад – лењир, троугао, угломер, шестар, графитну оловку, гумицу и калкулатор са основним рачунским операцијама (сви други калкулатори нису дозвољени за коришћење). Не може се користити калкулатор на мобилном телефону.
 5. Мобилни телефони су забрањени. Ученици су у обавези да их одложе пре почетка пријемног испита на за то предвиђено место у учионици.
 6. Прелиминарни резултати биће објављени у Школи у просторији број 3 у понедељак 22.5.2023. године до 800 
 7. Прелиминарни резултати пријемног испита биће објављени преко портала Моја средња школа до уторка 23.5.2023. године до 800
 8. Ученици и/или њхови родитељи, односно други законски заступници, могу да остваре увид у тестове и поднесу приговор на резултат пријемног испита (код секретара Школе) – 23. 5. 2023. године (уторак), од 800 до 1600 сати. Образац за приговор се добија од секретара Школе – канцеларија број 28 (приземље десно).
 9. Коначни резултати пријемног испита биће објављени  на порталу Моја средња школа  24. 5. 2023. године (среда), до 800 сати.