Monthly Archives: јун 2021


УПИС У ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Упис у II, III, IV разред: 5. 7. 2021. године.

Упис у други разред: просторија број 4 ; Упис у трећи разред: просторија број 18 ;

Упис у четврти разред: просторија број 29

 

Одељење Термин
1-1; 2-1;3-1  800 – 900
1-2; 2-2; 3-2  900 – 1000
1-3; 2-3; 3-3 1000 – 1100
1-4; 2-4; 3-4 1100 – 1200
1-5; 2-5; 3-5 1200 – 1300
1-6; 2-6; 3-6 1300 – 1400
1-7; 2-7; 3-7; 3-8 1400 – 1500

Приликом уписа ученици предају сведочанство о завршеном претходном разреду и попуњавају пријаву коју добијају од уписне комисије.


ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ ЗА ДРУГИ И ТРЕЋИ РАЗРЕД

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

Ученици приликом уписа бирају два од понуђена четири изборна програма. Фонд часова за сваки изборни програм је један час недељно.

Понуђени изборни програми исти су као и у првом разреду:

  • Језик, медији и комуникација
  • Примењене науке
  • Појединац, група и друштво
  • Здравље и спорт

ОПИС ПОНУЂЕНИХ ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА

 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

Изборни програми треба да усмере ученике ка одређеним научним дисциплинама на факултетима. Ученици приликом уписа у трећи разред бирају два изборна програма од понуђених пет. Сваки програм је заступљен са два часа недељно и оцењује се бројчано. Ученици не могу у 4. разреду да промене изабране програме!

 Ученици бирају два програма са следеће листе:

  • Образовање за одрживи развој
  • Примењене науке 1
  • Основи геополитике
  • Уметност и дизајн
  • Методологија научног истраживања

 ОПИС ПОНУЂЕНИХ ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА