Daily Archives: 27. јуна 2020.


ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ ЗА ДРУГИ И ТРЕЋИ РАЗРЕД

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

Ученици приликом уписа бирају два од понуђена четири изборна програма. Фонд часова за сваки изборни програм је један час недељно.

Понуђени изборни програми исти су као и у првом разреду:

  • Језик, медији и комуникација
  • Примењене науке
  • Уметност и дизајн
  • Здравље и спорт

ОПИС ПОНУЂЕНИХ ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА

 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

Изборни програми треба да усмере ученике ка одређеним научним дисциплинама на факултетима. Ученици приликом уписа у трећи разред бирају два изборна програма од понуђених пет. Сваки програм је заступљен са два часа недељно и оцењује се бројчано. Ученици не могу у 4. разреду да промене изабране програме!

 Ученици бирају два програма са следеће листе:

  • Образовање за одрживи развој
  • Примењене науке 1
  • Основи геополитике
  • Економија и бизнис
  • Методологија научног истраживања

 ОПИС ПОНУЂЕНИХ ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА