IV-6


Р.бр. Одељење Презиме Име
1 4-6 Благојевић Никола
2 4-6 Брковић Милош
3 4-6 Вучић Јелена
4 4-6 Гергулов Анђела
5 4-6 Глигорић Сара
6 4-6 Дабић Теодора
7 4-6 Дунчић Давид
8 4-6 Живојиновић Јелена
9 4-6 Јаковљевић Николина
10 4-6 Јеличић Дуња
11 4-6 Јовановић Милица
12 4-6 Котур Анђела
13 4-6 Лазић Ненад
14 4-6 Миленковић Крстивоје
15 4-6 Милојевић Бојана
16 4-6 Митрашиновић Александар
17 4-6 Павловић Никола
18 4-6 Радојевић Анђела
19 4-6 Радојевић Теодора
20 4-6 Спасојевић Теодора
21 4-6 Станић Душан
22 4-6 Стевановић Војислав
23 4-6 Стојановић Нађа
24 4-6 Тонић Сташа
25 4-6 Филиповић Ђорђе

Одељењски старешина: Ристић Гордана

Leave a comment