IV-5


Р.бр. Одељење Презиме Име
1 4-5 Бијанац Емилија
2 4-5 Бучић Лазар
3 4-5 Васић Анђела
4 4-5 Величковић Михајло
5 4-5 Гарић Невена
6 4-5 Давидовић Анастасија
7 4-5 Ђорђевић Ана
8 4-5 Ђурић Наталија
9 4-5 Ђурковић Тијана
10 4-5 Жежеленко Анастасија
11 4-5 Јакшић Иван
12 4-5 Јанићијевић Милица
13 4-5 Јовановић Стеван
14 4-5 Китановић Екатарина
15 4-5 Крстић Сара
16 4-5 Крстић Урош
17 4-5 Марић Димитрије
18 4-5 Миладиновић Миљана
19 4-5 Михајловић Лазар
20 4-5 Петровић Ана
21 4-5 Спасић Анђела
22 4-5 Станојевић Јелена
23 4-5 Стевановић Лазар
24 4-5 Стевановић Милица
25 4-5 Стокић Вукан
26 4-5 Танчић Даница
27 4-5 Томић Кристина
28 4-5 Филиповић Лазар
29 4-5 Цветковић Александра

Одељењски старешина: Ристић Даринка

Leave a comment