IV-4


Вујасиновић Страхиња
Господиновић Петар
Ђорђевић Јован
Живковић Милица
Ковач Тања
Коцић Ана
Кучинар Вељко
Лазаревић Урош
Лорић Дамјан
Марић Слађана
Матић Милош
Матић Милена
Милетић Никола
Матејић Анита
Мирчевић Ивана
Ракић Александар
Станковић Сања
Станковић Ирена
Стојановић Маја
Стојичић Јована
Томић Марта
Шутовић Милица

Одељењски старешина: Мијаиловић Слађана

Укупан број ученика: 22

Leave a comment