IV-4


4-4 Арсенијевић Анђела
4-4 Велисављевић Дејана
4-4 Гуслов Милена
4-4 Ђокић Милана
4-4 Живановић Сандра
4-4 Живановић Димитрије
4-4 Исаиловић Сандра
4-4 Јовановић Марко
4-4 Јовановић Милан
4-4 Јовановић Сандра
4-4 Јовановић Тијана
4-4 Јовичић Тамара
4-4 Марков Давид
4-4 Миладиновић Сандра
4-4 Милентијевић Емилија
4-4 Мирковић Оливера
4-4 Митковић Александар
4-4 Младеновић Милан
4-4 Нешић Мирела
4-4 Орешчанин Марко
4-4 Смоловић Јована
4-4 Петковић Милица
4-4 Серафимовски Војин
4-4 Спасић Милица
4-4 Станишић Марија
4-4 Танасковић Јелена
4-4 Арсић Никола
Одељењски старешина: Богдановић Јелена Укупан број ученика: 27

Leave a comment