IV-2


Р.бр. Одељење Презиме Име
1 4-2 Анђелковић Тијана
2 4-2 Аранђеловић Јована
3 4-2 Војиновић Милица
4 4-2 Вујић Маша
5 4-2 Вујић Нина
6 4-2 Вукашиновић Невена
7 4-2 Жеро Анђелка
8 4-2 Живановић Тијана
9 4-2 Жикић Тијана
10 4-2 Исаијевић Ђорђе
11 4-2 Јакшић Анастасија
12 4-2 Јелић Андријана
13 4-2 Јовановић Ксенија
14 4-2 Коцић Марија
15 4-2 Лазић Тијана
16 4-2 Маврић Марија
17 4-2 Манчић Софија
18 4-2 Миладиновић Јасмина
19 4-2 Милановић Катарина
20 4-2 Новаковић Емилија
21 4-2 Пантић Ивана
22 4-2 Перић Јована
23 4-2 Петковић Сања
24 4-2 Петровић Невена
25 4-2 Петронијевић Марко
26 4-2 Ракић Маријана
27 4-2 Савић Милена
28 4-2 Симић Анастасија
29 4-2 Станимировић Ана
30 4-2 Стојановић Страхиња
31 4-2 Филић Кристина
Одељењски старешина:  Павловић Маја    

Leave a comment