IV-2


4-2 Арсић Анђела
4-2 Вељовић Кристина
4-2 Гогић Милица
4-2 Дељанин Милена
4-2 Домазетовић Милица
4-2 Ђорђевић Софија
4-2 Ђурић Анка
4-2 Живановић Анђелка
4-2 Живковић Јована
4-2 Ивковић Јована
4-2 Коларевић Дуња
4-2 Крстовић Јана
4-2 Крчмаревић Анђела
4-2 Мирковић Марина
4-2 Митић Ивона
4-2 Митровић Катарина
4-2 Невенкић Невена
4-2 Мирић Анђелија
4-2 Николић Сања
4-2 Павловић Ана
4-2 Петковић Марта
4-2 Петровић Тамара
4-2 Посинковић Љубица
4-2 Станојевић Филип
4-2 Станојевић Никола
4-2 Степановић Кристина
4-2 Стојановић Анастасија
4-2 Ћурчић Анђелија
4-2 Филић Катарина
4-2 Стојковић Наталија
Одељењски старешина: Тодоров-Филиповић Горан Укупан број ученика: 30

Leave a comment