II-8


Р.бр. Одељење Презиме Име
1 2-8 Гавриловић Лука
2 2-8 Гарић Јован
3 2-8 Голе Урош
4 2-8 Дабић Марта
5 2-8 Жаркић Петар
6 2-8 Живановић Марко
7 2-8 Јанковић Марија
8 2-8 Кузмановић Милена
9 2-8 Марковић Давид
10 2-8 Мијаиловић Лука
11 2-8 Миленковић Реља
12 2-8 Милошевић Ђорђе
13 2-8 Николић Анастасија
14 2-8 Николић Мина
15 2-8 Николић Нина
16 2-8 Одаловић Ања
17 2-8 Олуић Анђела
18 2-8 Панић Олга
19 2-8 Персео Марко
20 2-8 Стефановић Надежда
21 2-8 Стојановић Саша
22 2-8 Цветковић Анастасија
23 2-8 Цветковић Исидора

Одељењски старешина: Милентијевић Биљана