III-5


Бијанац Емилија
Васић Анђела
Бучић Лазар
Величковић Михајло
Гарић Невена
Давидовић Анастасија
Ђорђевић Ана
Ђурић Наталија
Ђурковић Тијана
Жежеленко Анастасија
Јакшић Иван
Јанићијевић Милица
Јовановић Стеван
Јоцић Ненад
Китановић Екатарина
Крстић Сара
Крстић Урош
Марић Димитрије
Миладиновић Миљана
Михајловић Лазар
Петровић Ана
Спасић Анђела
Станојевић Јелена
Стевановић Лазар
Стевановић Милица
Стокић Вукан
Танчић Даница
Томић Кристина
Филиповић Лазар
Цветковић Александра

Одељењски старешина: Ристић Даринка

Укупан број ученика: 30

Leave a comment