III-3


Р.бр. Одељење Презиме Име
1 3-3 Андријевић Марко
2 3-3 Вучковић Тодор
3 3-3 Гардић Милица
4 3-3 Ђорђевић Оливера
5 3-3 Живић Јована
6 3-3 Живић Миљана
7 3-3 Здравковић Никола
8 3-3 Илић Тијана
10 3-3 Јовановић Јована
11 3-3 Костић Магдалена
12 3-3 Крстић Петар
13 3-3 Маљевић Мила
14 3-3 Милутиновић Александра
15 3-3 Ничота Ана
16 3-3 Рајић Нина
17 3-3 Степановић Лазар
18 3-3 Стојановић Андријана
19 3-3 Цветковић Анђела
20 3-3 Чолић Дуња
21 3-3 Штрбац Наталија
Одељењски старешина: Милена Ђорић  

 

 

Leave a comment