III-1


3-1 Башић Ина
3-1 Васић Стефан
3-1 Величковић Ђурђа
3-1 Величковић Јелена
3-1 Голубовић Андријана
3-1 Лазић Никола
3-1 Збиљић Анка
3-1 Здравковић Ана
3-1 Ивковић Михајло
3-1 Ивковић Милица
3-1 Илић Тијана
3-1 Исаиловић Татјана
3-1 Јовановић Марија
3-1 Јокић Вишња
3-1 Костић Ања
3-1 Лазић Никола
3-1 Лазаревић Милош
3-1 Петровић Александра
3-1 Радановић Срђан
3-1 Радојковић Андријана
3-1 Ристић Невена
3-1 Симић Ања
3-1 Стевановић Марко
3-1 Симић Вељко
3-1 Стојановић Илија
3-1 Стошић Анђела
3-1 Торлаковић Александра
3-1 Трајковић Ива
3-1 Трипковић Јана
3-1 Филиповић Емилија
 

Одељењски старешина: Нешић Светлана

Укупан број ученика: 30

Leave a comment