II-7


2-7 Арсић Јелена
2-7 Бједов Кристина
2-7 Голе Милица
2-7 Димитријевић Мина
2-7 Ђорић Миљана
2-7 Живановић Олга
2-7 Јевтић Милица
2-7 Манчић Ана
2-7 Махмутовић Наталија
2-7 Протић Миа
2-7 Станковић Милица
 

Одељењски старешина: Качина Драгица

Укупан број ученика: 11

Leave a comment