II-5


2-5 Бијанац Емилија
2-5 Васић Анђела
2-5 Бучић Лазар
2-5 Величковић Михајло
2-5 Гарић Невена
2-5 Давидовић Анастасија
2-5 Ђорђевић Ана
2-5 Ђурић Наталија
2-5 Ђурковић Тијана
2-5 Жежеленко Анастасија
2-5 Јакшић Иван
2-5 Јанићијевић Милица
2-5 Јовановић Стеван
2-5 Јоцић Ненад
2-5 Китановић Екатарина
2-5 Крстић Сара
2-5 Крстић Урош
2-5 Марић Димитрије
2-5 Миладиновић Миљана
2-5 Михајловић Лазар
2-5 Петровић Ана
2-5 Спасић Анђела
2-5 Станојевић Јелена
2-5 Стевановић Лазар
2-5 Стевановић Милица
2-5 Стокић Вукан
2-5 Танчић Даница
2-5 Томић Кристина
2-5 Филиповић Лазар
2-5 Цветковић Александра
 

Одељењски старешина: Ристић Даринка

Укупан број ученика: 30

Leave a comment