II-2


Р.бр. Одељење Презиме Име
1 2-2 Брковић Анастасија
2 2-2 Витковић Јовановић Сара
3 2-2 Добросављевић Урош
4 2-2 Драшковић Ивона
5 2-2 Јанковић Јована
6 2-2 Јаћовић Филип
7 2-2 Јевтић Анастасија
8 2-2 Јовановић Горан
9 2-2 Костић Анастасија
10 2-2 Крстић Миљана
11 2-2 Милојковић Тијана
12 2-2 Николић Ана
13 2-2 Павловић Андриана
14 2-2 Пантовић Бојана
15 2-2 Ракић Данијела
16 2-2 Станковић Душан
17 2-2 Станковић Наталија
18 2-2 Станковић Невена
19 2-2 Стојановић Јована
20 2-2 Стојановић Милица
21 2-2 Столић Андрија
22 2-2 Страхињић Ања
23 2-2 Хаџић Милица

Одељењски старешина: Ивица Бојичић

 

Leave a comment