I-8


Р.бр. Одељење Презиме Име
1 I-8 Алексић Неда
2 I-8 Бојанић Вук
3 I-8 Драгосављевић Војин
4 I-8 Ђорђевић Страхиња
5 I-8 Ивезић Катарина
6 I-8 Јауковић Сава
7 I-8 Јовановић Милош
8 I-8 Китановић Јована
9 I-8 Лазић Јована
10 I-8 Миловановић Љубиша
11 I-8 Мохора Адријан
12 I-8 Николић Ђорђе
13 I-8 Николић Лука
14 I-8 Павловић Немања
15 I-8 Сајић Ђорђе
16 I-8 Симић Огњен
17 I-8 Спасић Александар
18 I-8 Стевановић Никола
19 I-8 Субин Матеја
20 I-8 Тодоровић Матија

Одељењски старешина: Зоран Дамњановић